TEIKIAMŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PASLAUGŲ KAINOS

        Saugos ir sveikatos paslaugų kainos pateikiamos įmonėms. SIŪLOME užsisakyti įmonių priežiūros (saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityse) paslaugą, kuri jums padės išspręsti praktiškai visas šios srities problemas ir kylančius klausimus, taip pat tai bus lyg turint savo nuosavą saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos specialistą taip pat galite gauti specialių pasiūlymą. Kainos priklauso nuo įmonės veiklos rūšies, pareigų bei darbuotojų skaičiaus ir pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

Yra galimybė užsakyti ir pavienius dokumentus ar instrukcijas, dėl pavienių dokumentų kainų susisiekite su mumis.

DOKUMENTŲ PAKETŲ SUDĖTIS - paspauskite, kad pamatytumėte kas įeina į šiuos pagrindinius dokumentų paketus

Į ruošiamą dokumentaciją įeina (detalus dokumentų planas paaiškėja užpildžius dokumentų ruošimo anketą, tačiau viskas yra įskaičiuota į siūlomą kainą):

Sauga ir sveikata (darbo sauga):

Instrukcijos (visos reikiamos jūsų įmonei) pvz. Administracijos darbuotojo; Atliekančio krovos darbus; Dirbančio elektriniais įrankiais ir kt.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos modulio steigimas (tarnybos nuostatai, asmenų paskyrimai, įsakymai)

Darbo tvarkos taisyklės

Instruktavimo tvarka

Mokymo tvarka

Darbuotojų sveikatos tikrinimo sąrašas (Veiksniai pagal pareigybes, periodiškumas)

Darbuotojų atstovų rinkimo modulis (įsakymai, atstovų teisės ir pareigos)

Incidentų tyrimų, registravimų tvarka ir metodinės rekomendacijos, žurnalo forma

Neblaivumo darbe prevencinės priemonės (įsakymai, tvarkos)

Darbo sutarties vykdymo sustabdymo dėl darbuotojo neblaivumo, apsvaigimo tvarka

Prevencinės priemonės prieš smurtą ir bauginimą darbe

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Įsakymai dėl dokumentų tvirtinimo, asmenų paskyrimo ir kt.

Dokumentacija, kuri gali būti ruošiama atsižvelgiant į detalią jūsų įmonės specifiką:

Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių (AAP) dokumentacija (AAP sąrašas; AAP išdavimo tvarka; rizikų, parenkant AAP vertinimas; darbuotojų AAP apskaitos kortelės)

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, pagal pavojingų darbų sąrašą, neformalių mokymų dokumentacija (mokymo programos, protokolai, testai, įsakymai), pvz. Darbai atliekami tvarkant krovinius rankomis ir kt.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulio steigimas (komiteto nuostatai, asmenų paskyrimai, įsakymai)

Pareiginės instrukcijos

Darbo tarybos rinkimų modulis (tvarka, įsakymai, protokolai ir kt.)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Gaisrinė sauga:

Gaisrinės saugos instrukcijos (atsižvelgiant į jūsų įmonės patalpas, jų kategoriją, laikomas medžiagas bei darbų pobūdį pvz. Bendroji gaisrinės saugos instrukciją, Sandėlio patalpų gaisrinės saugos instrukcija)

Privalomo darbuotojų gaisrinės saugos neformalių mokymų dokumentacija (mokymo programos, protokolai, įsakymai)

Įsakymai dėl dokumentų tvirtinimo, asmenų paskyrimo

Žurnalų formos:

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalo forma

Darbuotojų gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalo forma

Darbuotojų supažindinimo su neblaivumo tvarkomis, darbo tvarkos taisyklėmis, sveikatos tikrinimosi grafiku supažindinimų forma

Darbuotojų supažindinimo su kitais dokumentais žurnalo forma pvz. cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, įrenginių technine dokumentacija ir kt.

ADMINISTRACINĖ VEIKLA (SAUGOS DOKUMENTŲ PAKETO RUOŠIMAS) NURODYTA KAINA + PVM

Pagrindiniai dokumentai
150 €
iki 15 darbuotojų
iki 10 pareigybių
Darbų saugos
Gaisrinės saugos
Pilnas Komplektas
Pagrindiniai dokumentai
300 €
iki 50 darbuotojų
iki 20 pareigybių
Darbų saugos
Gaisrinės saugos
Pilnas Komplektas
Pagrindiniai dokumentai
Sutartinė
Virš 50 darbuotojų
Virš 20 pareigybių
Darbų saugos
Gaisrinės saugos
Pilnas Komplektas
Pricing Table plugin

Žemiau pateikiamos kainos įmonėms, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra kita nei administracinė. Kainų skirtumas yra dėl vienos pagrindinės priežasties - kitokiai veiklai nei administracinei turi būti ruošiamas didesnis kiekis dokumentų. Tai įvairūs pavojingų darbų mokymų dokumentai, papildomos instrukcijos, apsaugos priemonių kortelės, supažindinimai ir kt.

KITA VEIKLA  (SAUGOS DOKUMENTŲ PAKETO RUOŠIMAS) NURODYTA KAINA + PVM

Pagrindiniai dokumentai
220 €
iki 15 darbuotojų
iki 5 pareigybių
Darbų saugos
Gaisrinės saugos
Pilnas Komplektas
Pagrindiniai dokumentai
Sutartinė
iki 50 darbuotojų
iki 20 pareigybių
Darbų saugos
Gaisrinės saugos
Pilnas Komplektas
Pagrindiniai dokumentai
Sutartinė
virš 50 darbuotojų
virš 20 pareigybių
Darbų saugos
Gaisrinės saugos
Pilnas Komplektas
Pricing Table plugin

Siūlome paslaugą - įmonių priežiūra, kurią užsisakę gausite net 50% nuolaidą dokumentacijos ruošimui ir visus jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos priežiūros privalumus.

ĮMONIŲ PRIEŽIŪRA (ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS SUTARTYS)

Nuolatinės paslaugos
Nuo 40€
iki 15 darbuotojų
iki 5 pareigybių
SAUGOS PASLAUGOS
Nuolatinės paslaugos
Sutartinė
iki 50 darbuotojų
iki 20 pareigybių
SAUGOS PASLAUGOS
Nuolatinės paslaugos
Sutartinė
Virš 50 darbuotojų
Virš 20 pareigybių
SAUGOS PASLAUGOS
Pricing Table plugin

Saugos ir sveikatos paslaugų kainos taikomos užsakant ir dirbant nuotoliniu būtu, jeigu pageidaujate bendradarbiauti tiesiogiai - ne nuotoliniu būtu, kreipkitės. Mes galime sutartu laiku pas jus apsilankyti, aptarti įmonių priežiūros paslaugas ir sąlygas.

KITOS SAUGOS PASLAUGOS

Profesinės rizikos vertinimas
Sutartinė
Visos veiklos
Visos įmonės
Nelaimingo atsitikimo tyrimas
100 €
Visos veiklos
Visos įmonės
Objekto saugos auditas
Sutartinė
Visos veiklos
Visos įmonės
Asmens duomenų apsauga įmonėje
Sutartinė
Visos veiklos
Visos įmonės
Pricing Table plugin