DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ RŪŠYS

        Darbo saugos instrukcijos privalomos visoms įmonėms (įvairių ekonominių veiklų). Instruktuoti darbuotojus privalo kiekvienos įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovai. Šie vadovai turi būti iš anksto parengę saugos ir sveikatos instrukcijas, kurios būna keleto rūšių.

SAUGOS INSTRUKCIJOS IR DOKUMENTACIJA

Darbo saugos instrukcijos

Saugos instrukcijos įmonei

Darbo saugos instrukcijos rengiamos:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos pareigoms – pvz. vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos atliekamiems darbams – pvz. atliekant darbus aukštyje, pirmos pagalbos suteikimo instrukcija;
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos dirbantiems su konkrečiais įrenginiais – pvz. dirbant pjovimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija.
4. Pareiginės instrukcijos – šios instrukcijos yra privalomos tik tam tikroms valstybinėms įstaigoms, įmonėms neprivalomos, tačiau rekomenduojamos.

Kai kuriais atvejais dirbant tam tikra įranga ir turint įrangos techninę dokumentacija saugos instrukcijų nereikia. Be saugos instrukcijų galima dirbti supažindinus darbuotojus su technine dokumentacija ir jos saugos skiltimi. Paprastai darbų saugos instrukcijos, dirbant su įranga, rengiamos vadovaujantis ta pačia technine dokumentacija. Tas pats teiginys galioja ir dirbant su tam tikromis cheminėmis medžiagomis kai yra turimi cheminių medžiagų saugos duomenų lapai. Turint cheminių medžiagų saugos duomenų lapus bei supažindinus darbuotojus dar reikia darbuotojus ir apmokyti pagal pavojingų darbų mokymo programą. Pareiginės instrukcijos aprašo darbuotojų veiksmus pagal pareigas t.y. ką tam tikrų pareigybių darbuotojai privalo daryti ir už ką yra atsakingi. Pareiginės instrukcijos taip pat gali būti naudojamos darbams teisiškai paskirti tam tikrų grupių darbuotojams. Gaisrinės saugos instrukcijos išskiriamos nuo darbų saugos, kadangi šias sritis kontroliuoja atskiros valstybinės institucijos.

Instrukcijų rengimo tvarka aprašyta pagrindiniu dokumentu:
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS ĮSAKYMAS. DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR DARBUOTOJŲ, DARBDAVIŲ SUSITARIMU PASIŲSTŲ LAIKINAM DARBUI Į ĮMONĘ IŠ KITOS ĮMONĖS, INSTRUKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Patvirtinta 2012 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-240.
Vadovaujantis šiuo įsakymu instrukcijų rengimas yra rekomendacinio pobūdžio. Mes rengiame visas privalomas ir papildomas darbo saugos instrukcijas vadovaujantis naujausiais teisės aktais, kreipkitės į mūsų įmonę. Rengiame darbų saugos dokumentus, gaisrinės saugos dokumentus bei reikiamas instrukcijas.