ISO  Auditas  sauga  ir  sveikata

 ISO Auditas sauga ir sveikata įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms. Paprastai tariant – sutvarkome viską darbų ir gaisrinės saugos srityse ir užtikriname reikalavimų laikymąsi. Šiame puslapyje nurodyti ISO 45001 standarto tikslai, kurių privalo laikytis įmonės, įstaigos ir organizacijos. Mūsų įmonė atlieka saugos ir sveikatos auditą, kurio metu patikriname kaip jūs laikotės šio standarto reikalavimų.  Pilnas saugos dokumentų sąrašas prieinamas šioje nuorodoje, rengiami saugos dokumentai, padėsiantys pilnai apsidrausti kilus visiems galimiems darbo teisės ginčams.

ISO 45001 standartas

 2018 metais kovo mėnesį buvo išleistas naujas ISO 45001 standartas, kuris keičia 2007 metų ISO BS OHSAS 18001 standartą. Iki 2021 m. kovo mėnesio 12 d. visos įmonės, kurios buvo įsidiegusios BS OHSAS 18001 standartą privalėjo atsinaujinti vadybos dokumentaciją pagal naujojo ISO 45001 standarto reikalavimus.

ISO 45001 yra tarptautinis standartas, kuris kelia reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai įmonėse. Šios sistemos dėka įmonėje įstaigoje ar organizacijoje  yra užtikrinamos saugios ir sveikos darbo vietos, gerinama darbo kokybė ir kiek įmanoma sumažinamos galimybės darbuotojams patirti traumą ar susižeisti darbe.

ISO 45001 tikslas

   Pagrindinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos tikslas yra užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos sumažinimą ir galimybes dirbti saugiai darbo vietoje. Standarte ISO 4500 nurodoma, kad „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos tikslas ir numatomi rezultatai yra užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas“. įmonėje įstaigoje ar organizacijoje yra labai svarbu likviduoti susidariusius ar gresiamus pavojus ir sumažinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas darbo vietoje, taip pat imtis visų reikiamų prevencijos ir apsaugos priemonių. Įmonės, įstaigos ir organizacijos vadovai atsako už darbuotojų sauga ir sveikata, kai pavojams įtaką daro įmonės veikla. Tam, kad vadovai ir darbuotojai įgautų žinių apie saugą ir sveikatą rengiame saugos ir sveikatos mokymus:

Darbų saugos paslaugos – mokymai

 1. Darbdavių, atsakingų ar įgaliotų asmenų, vykdančių tarnybos funkcijas, saugos ir sveikatos tarnybos specialistų mokymai;
 2. Neformalūs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai įmonės viduje Neformalusis suaugusiųjų švietimas saugos klausimais;
 3. Pirmos pagalbos mokymai.

Gaisrinės saugos paslaugos – mokymai

 1. Įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai – išduodamas gaisrinės saugos pažymėjimas vadovams ir atsakingiems asmenims;
 2. Privalomieji darbuotojų 3 val. neformalūs gaisrinės saugos mokymai.

ISO 45001 įmonėse, įstaigose ir organizacijose

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra skirta užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, mažinti nelaimingų atsitikimų riziką ir darbuotojų sergamumą. Standarto reikalavimai padeda sumažinti šių problemų riziką darbe ir gerinti darbo kokybę. Laikantis standarto reikalavimų įmonė, įstaiga ir organizacija gali:

 1. gerinti veiklos efektyvumą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką ir dėl to prarandamą gamybos laiką;
 2. didinti kontrolę ir sumažinti riziką, nustatant uždavinius, tikslus ir su tuo susijusią atsakomybę;
 3. demonstruoti savo įsipareigojimą užtikrinti organizacijos darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugumą;
 4. demonstruoti įstatymų laikymąsi;
 5. gerinti savo reputaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 6. gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją;
 7. gerinti saugos kultūrą organizacijoje.

Mūsų įmonės veikla šia tema: ISO Auditas sauga ir sveikata. Plačiau apie darbų saugą galite skaityti paspaudę ant šios nuorodos. Saugos paslaugas galite įsigyti mūsų parduotuvėje kairėje pusėje, neretai šios paslaugos būna apjungiamos ir įsigyjamos kartu. Jei kyla klausimų galite kreiptis į mūsų įmonės specialistus nurodytų telefono numeriu arba el. paštu. 

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.