NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR JŲ TYRIMAS

        Tiriami privalo būti nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į ar iš darbo. Pildome N-1 ir N-2 formų aktus. Mes turime reikiamą patirtį ir žinias atlikti įvairius nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į ar iš darbo.

Nelaimingi atsitikimai darbePilnai tiriame ir sutvarkome nelaimingų atsitikimų darbe dokumentaciją

Norint pilnai ištirti nelaimingą atsitikimą darbe, vadovaujantis saugos įstatymais, yra surenkama ši informacija:
1. Darbuotojo darbo sutarties
2. Darbuotojo darbo laiko dokumentas: darbo grafikas, darbo tvarkos taisyklių dalis. Taip pat su darbo laiku kitas dokumentas
3. Įsakymas dėl dvišalės komisijos skyrimo nelaimingo atsitikimo darbe ištyrimui įsakymas. Vadovas paskiria du asmenis – vieną iš darbuotojų pusės, kitą iš darbdavio pusės, kurie padės ištirti nelaimingą atsitikimą;
4. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopija (to mėnesio, kai įvyko nelaimingas atsitikimas)
5. Prašymas gydymo įstaiga, į kurią darbuotojas buvo pristatytas dėl pažymos apie traumos sunkumą išdavimo
6. Gauta pažyma apie traumos sunkumą iš gydymo įstaigos
7. Pažeistos darbų saugos instrukcijos kopija (jeigu nustatoma, kad tai buvo saugos instrukcijos pažeidimas)
8. Nukentėjusio darbuotojo paaiškinimas su aplinkybėmis
9. Sveikatos med. knygelės, kur matyti, kad sveikata patikrinta, kopija
10. Instruktavimų registravimo žurnalo ar instruktavimo kortelės kopija (kur matyti, kad darbuotojas yra susipažinęs su pažeista darbo saugos instrukcija)

Papildomai priklausomai nuo veiklos gali reikėti šių dokumentų:
1. Kelionės lapo – jei tai logistikos įmonė
2. Tachografo parodymų – jei tai logistikos įmonė
3. Kitų saugos dokumentų

Surinkus nurodytus dokumentus vadovaujantis nelaimingų atsitikimų darbe metodinėmis rekomendacijomis yra pildomas nelaimingo atsitikimo darbe aktas N-1 ir atspausdinami 4 egzemplioriai. Šio akto egzemplioriai yra priduodami arba išsiunčiami į:
1. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių
2. Sodros teritorinį skyrių
3. Įteikiamas nukentėjusiajam darbuotojui
4. Paliekamas įmonei

Paprastai nelaimingi atsitikimai darbe yra klasifikuojami į sunkius ir lengvus. Lengvi nelaimingi atsitikimai yra tiriami įmonės viduje, atsakingų asmenų. Tuo tarpu sunkūs nelaimingi atsitikimai yra tiriami valstybinių darbo inspekcijų inspektorių. Sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe paprastai yra lydimi teismų, prokuratūrų ir daug sugaišto laiko įrodinėjimams kas kaltas.