GAISRINĖ SAUGA IR PASLAUGOS ĮMONĖMS

        Gaisrinė sauga jūsų įmonėje, jos organizavimas gali būti atliekamas mūsų gaisrinės saugos specialistų. Mes esame atestuoti, turintys ilgalaikę patirtį įvairiose ekonominių veiklų įmonėse gaisrinės saugos specialistai ir mes:

 1. Rengiame žmonių evakavimo planus iš patalpų
 2. Rengiame priešgaisrinės saugos instrukcijasGaisrinė sauga - paslaugos įmonėms
 3. Atliekame mokymus bei atestuojame priešgaisrinės saugos klausimais darbuotojus ir vadovus. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymai, privalomasis darbuotojų gaisrinės saugos mokymas
 4. Aktyvių gaisrinės saugos priemonių ir signalizacijų periodinės techninės priežiūros dokumentacija
 5. Rengiame visą aktualią gaisrinės saugos dokumentaciją
 6. Atstovaujame, konsultuojame ir dalyvaujame esant jūsų įmonės priešgaisrinės saugos pareigūnų atliekamuose gaisrinės saugos būklės patikrinimuose

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys gaisrinę saugą įmonėje:

INFORMACIJA – GAISRINĖ SAUGA ĮMONĖJE

 1. Kiekvienas įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas ar atsakingas už gaisrinę saugą asmuo įmonėje privalo būti apmokytas ir atestuotas gaisrinės saugos klausimais. Baigus šią programą turėti mokymo įstaigos išduotą gaisrinės saugos pažymėjimą, kuris nuo 2015 metų yra neterminuotas
 2. Kiekvienos įmonės darbuotojai privalo būti apmokyti privalomuoju 3 val. gaisrinės saugos mokymu
 3. Kiekvienoje įmonėje privalo būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos patalpoms. Paprastai užtenka Bendrosios gaisrinės saugos instrukcijos, atliekant ugnies darbus – Ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcijos. Papildomai gali būti ruošiamos – Gaisrinės saugos instrukcija sandėlio patalpoms, gaisrinės saugos instrukcija gamybiniam cechui ir kt.
 4. Įmonėje privalo būti parengti gaisrinės saugos evakuacijos planai iš patalpų, planai privalo būti kabinami kiekviename patalpų aukšte matomose vietose
 5. Patalpos, kuriuose būna darbuotojai, privalo turėti atitinkamą gaisrinės saugos ženklinimą, kuris nurodo evakuacijos kelius iš patalpų, gaisrinio inventoriaus laikymo vietas

Kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais ir mes išspręsime jums aktualius saugos klausimus. Šios paslaugos yra dažnai apjungiamos ir ruošiamos kartų kaip darbų ir gaisrinės saugos dokumentų paketas.