PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAI IR KURSAI ĮMONĖMS

   Vykdome pirmosios pagalbos mokymus įmonės atsakingiems asmenims už pirmos pagalbos teikimą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Pirmosios pagalbos mokymo kursai taip pat atliekami ir kitiems darbuotojams (ne tik atsamingiems asmenims už pirmą pagalbą). Baigus pirmos pagalbos mokymus atsakingi asmenys ir darbuotojai gebės užtikrinti pirmos pagalbos suteikimą darbuotojams ar klientams įmonėje. Darbuotojai taip pat įgaus labai svarbių pagrindinių žinių, kurios gali padėti išsaugoti saugą ir sveikatą, bei gyvybę tiek darbo aplinkoje, tiek asmeninėje aplinkoje. 

Kuo pirmos pagalbos mokymai naudingi

   Atsakingi asmenys už pirmos pagalbos teikimą įmonėje gebės būti atsakingais už tokios pagalbos teikimą, taip pat įgis žinių apie pirmos pagalbos rinkinių turinio naudojimą, priežiūrą ir kt. Pirmosios pagalbos mokymai yra ypač svarbi saugos ir sveikatos dalis įmonėje, kuriuos rekomenduojama išklausyti visiems darbuotojams ir periodiškai atnaujinti žinias. Įmonės vadovybė privalo būti paskyrusi atsakingus asmenis už pirmos pagalbos teikimą įmonėje, kurie privalo būti apmokyti, baigę pirmosios pagalbos kursą ir gebėti teikti pirmąją pagalbą tiek savo kolegoms, tiek žmonėms, kuriems gali to prireikti. Paprastai atsakingais asmenimis už pirmosios pagalbos teikimą įmonėje yra skiriami įmonės atsakingi asmenys už saugą, darbuotojų atstovai, darbo tarybos nariai ar komitetų nariai, tam tikrų veiklų įmonėse – brigadininkai, meistrai, pamainų vadovai ir kt. Pirmos pagalbos mokymus, jų kursų organizavimą bei trukmę reglamentuoja LR teisės aktai, kurie reglamentuoja mokymo programas ir jų specifiką (mokymo programos). 

Pirmos pagalbos kursai ir mokymo programos aspektai

 Pagrindinės pirmosios pagalbos mokymo kursų temos:

 1. Pirmosios pagalbos samprata, normatyviniai aktai. Darbdaviui atstovaujančių asmenų ir atsakingų asmenų prievolės pagal saugos ir sveikatos įstatymą, Darbo kodeksą. Darbuotojų ir darbdaviui atstovaujančių asmenų bei ų įgaliotų asmenų atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos normatyvinių Pirmosios pagalbos mokymai Progarantasaktų bei instrukcijų nevykdymą (apimant pirmos pagalbos teikimo nukentėjusiems atsakomybes);
 2. Įmonės darbuotojų ar kitų nukentėjusių asmenų, kuriems būtina suteikti pirmą pagalbą, būklės vertinimas, gyvybei pavojingos būsenos atpažinimas ir bei pirmos pagalbos organizavimas; 
 3. Pradinis gaivinimas ir gaivinimas panaudojus tam skirtas technines priemones pvz. išorinį defibriliatorių;
 4. Kraujavimo sustabdymo užtikrinimas, tvarstymas, durtinės ir plėštinės žaizdos bei teikiančio pirmąją pagalbą veiksmai;
 5. Sužeistojo parengimo transportuoti esant įvairioms traumoms (lūžiai, išnirimai ir kt.) apmokymas;
 6. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims patyrusiems tam tikras traumas pagal jų pobūdį (elektros traumos, cheminiai pažeidimai, apsinuodijimai ir kt.);
 7. Pirmosios medicinos pagalbos organizavimas: Kenksmingi veiksniai darbinėje aplinkoje ir jų atpažinimas. Pirmosios pagalbos vaistinėlės. Mokymai teikti Pirmąją pagalbą įmonės darbuotojams bei klientams;

   Šiuos pirmosios pagalbos mokymus galite užsisakyti susisiekę su mumis aukščiau šioje svetainėje nurodytais kontaktais, prašome kreipiantis nurodyti pageidaujamą mokymų miestą, dalyvių skaičių ir preliminarią mokymų datą ir laiką, kurį galite skirti šiems kursams. Atvykstame pas klientus į patalpas bei pilnai apmokome, instruktuojame kaip teikti pirmąją pagalbą, mokymai susideda iš teorinės ir praktinės dalies. 

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.