GAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI ĮMONĖS DARBUOTOJAMS

        Gaisrinės saugos mokymai atliekami įmonės darbuotojams (3 val. trukmės privalomieji darbuotojų gaisrinės saugos mokymai). Šie mokymai yra privalomi visoms įmonės, įstaigoms ar organizacijoms, turinčioms bent 1 darbuotoją, tai reglamentuoja bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 12 str., “12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių organizacijų vadovai
Mokymai vykdomi pagal iš anksto paruoštą mokymo priešgaisrinės saugos klausimais programą ir teorinę medžiagą. Darbuotojai atestuojami mūsų paruoštais atestavimo testais raštu.

Pagrindiniai gaisrinės saugos mokymų programos aspektai

  • LR teisės aktai, reglamentuojantys gaisrinę saugą įmonėje. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, priešgaisrinės saugos įstatymas ir kt.Gaisrines saugos mokymai
  • Gaisrinė sauga, gaisrų gesinimo medžiagos ir pirminės gesinimo priemonės. Nešiojamieji ir kilnojamieji gesintuvai, gesintuvų tipai.
  • Galimi pavojai, kylantys tuo atveju, kai darbai vykdomi pažeidžiant gaisrinės sveikatos darbe reikalavimus. Didžioji dalis gaisrų kyla dėl gaisrinės saugos teisės aktų pažeidimų.
  • Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Supažindinama su apsaugos priemonėmis gaisro kilimo atveju.
  • Pirmoji pagalba, profilaktika. Pirmos pagalbos suteikimas gaisro atvejų t.y. žmonių gesinimas, gaivinimas, pirma pagalba apsinuodijus dūmais.
  • Gaisrinis inventorius: Gesintuvai, gaisriniai čiaupai, gaisrinės signalizacijos, dūmų detektoriai ir kt.
  • Gaisrų klasės, pastatų patalpų kategorijos pagal gaisro kilimo rūšį.
  • Patalpų (patalpų kategorijos), gaisrinio inventoriaus ženklinimas, kitos įrangos ženklinimas (elektros skydinės).

Gaisrinės saugos mokymų atlikimas

Mokymai gali būti atliekami ir įmonės viduje pagal įmonėje patvirtintą priešgaisrinės saugos neformalaus mokymo programą. Mes taip pat rengiame ir savarankiško mokymosi gaisrinės neformalius mokymų komplektus. Šiuos gaisrinės saugos komplektus pilnai užpildome pagal jūsų pateiktus duomenis (pilnai pritaikome jūsų įmonei ir darbuotojams). Pasirinkus atlikti gaisrinės saugos mokymus mūsų specialistų, kiekvienam darbuotojui yra išduodamas neformalaus gaisrinės mokymo programos baigimo pažymėjimas. Mokymus išklausę darbuotojai taip pat įtraukiame į neformalaus mokymo protokolą. Visą informaciją apie gaisrinės saugos mokymus ir atestavimus įmonių vadovams galite sužinoti paspaudę šią nuorodą. Visas mūsų paslaugas galite užsisakyti paspaudę šią nuorodą arba susisiekę su mūsų specialistais apačioje nurodytais kontaktais.