DARBŲ SAUGOS PAŽYMĖJIMAS

        Darbų saugos pažymėjimas yra privalomas darbdavio atstovaujančiam, įgaliotam asmeniui, atliekančiam saugos tarnybos funkcijas ir saugos specialistui. Organizuojame saugos mokymus visiems reikiamiems saugos pažymėjimams gauti. Mokymai vykdomi pagal neformalias LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas mokymo programas. Mokymus organizuojame mokymo klasėse arba nuotoliniu būdu, prisitaikome prie jūsų poreikių.

Pagrindinės darbų saugos pažymėjimo rūšys

 • Darbdavio, jam atstovaujančio ar įgalioto asmens – privalomas įmonės vadovui, gali būti naudojamas paskirtam atsakingam asmeniui už darbų saugąDarbų saugos pažymėjimas
 • Darbdavio, jam atstovaujančio ar įgalioto asmens vykdančio tarnybos funkcijas. Jis yra privalomas, kad bent vienas asmuo įmonėje vykdytų saugos tarnybos funkcijas, tam pakanka šio arba saugos specialisto pažymėjimo
 • Saugos specialisto – Saugos specialistas pagal įmonės dydį ir ekonominę veiklą, vadovaujantis saugos tarnybos pavyzdiniais nuostatais, yra privalomas nuo tam tikro darbuotojų skaičiaus pagal ekonominę veiklą. Atkreipiamas dėmesys, kad saugos specialisto pažymėjimui išsilaikyti yra privalomas aukštasis išsilavinimas.

Pilnas detalus saugos pažymėjimų sąrašas yra pateiktas LR Vyriausiojo darbo inspektoriaus patvirtintame įsakyme “dėl darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo

Įmonės vadovas gali turėti paprastą darbdavio saugos pažymėjimą. Tačiau tuo atveju jis privalo paskirti kitą asmenį su tarnybos funkcijas vykdančio ar saugos specialisto pažymėjimu.  Vadovas pats gali iš karto turėti tarnybos funkcijas vykdančio ar saugos specialisto pažymėjimą.

Darbų saugos mokymų programų trukmės

Darbų saugos mokymai rengiami pagal patvirtintas LR vyriausiojo darbo inspektoriaus įsakyme mokymų trukmes:

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa – 8 val.

Darbdavio įgalioto asmens atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 •  iii grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 28 val.
 • ii–iii grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 38 val.
 • visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 40 val.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 •  iii grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 28 val.
 • ii–iii grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 38 val.
 • visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 40 val.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio:

 • iii grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 20 val.
 • ii-iii grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 30 val.
 • visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa – 40 val.

UŽSISAKYKITE MŪSŲ PASLAUGAS ČIA