PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

   Profesinės sveikatos specialistas – sveikatos priežiūros specialistas,Profesinės sveikatos specialistas | sveikatos priežiūros specialistas turintis aukštąjį medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantis dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, nustatytus reikalavimus. Profesinės sveikatos specialistas privalo:

 1. gebėti atpažinti profesine liga sergančius darbuotojus ir spręsti visas problemas įmonėje susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata;
 2. mokėti atpažinti profesinės rizikos veiksnius įmonėse gręsiančius darbuotojų saugai ir sveikatai bei tirti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe atsiradimo priežastis;
 3. gebėti ir laiku suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam. 
 4. mokėti analizuoti ir vertinti privalomųjų sveikatos patikrinimų rezultatus.

Mūsų sveikatos priežiūros specialistas padės jūsų įmonei, įstaigai ar organizacijai sklandžiai įveikti problemas susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata. 

Profesinės sveikatos specialisto kompetencija

Mūsų sveikatos priežiūros specialistas žino:

 1. darbuotojų saugos ir sveikatos nustatytus reikalavimus;

 2. darbo saugos reikalavimus įmonėje ir darbuotojų darbo vietose;

 3. profesinės rizikos veiksnius ir jų poveikį darbuotojams;

 4. profesinių ligų kilmę, eigą, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;

 5. medicinos, profesinių ligų statistikos pagrindus ir profesinės sveikatos rodiklius;

 6. įmonės darbuotojų dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus.

Mūsų sveikatos priežiūros specialistas geba:

 1. nustatyti profesinės rizikos veiksnius įmonės darbuotojų darbo vietose;

 2. konsultuoti darbdavius ir darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais;

 3. pasitelkdami  suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus);

 4. vystyti įmonės sveikatos politiką, siekiant kuo geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos standartų;

 5. naudotis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis;

 6. bendrauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų, įmonių ar organizacijų atstovais darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

Informacija – profesinės sveikatos specialistas

   Mūsų sveikatos priežiūros specialistas atestuoti, turintys ilgalaikę darbo patirtį. Padėsime jūsų įmonei, įstaigai ar organizacijai atpažinti profesine liga sergančius darbuotojus bei tai lemiančius profesinės rizikos veiksnius. Padėsime laiku suteikti pirmąją pagalba nukentėjusiam asmeniui. Išanalizuosime visą gautą informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą, taip užkirsdami kelią gręsiančioms problemoms.

Jei kyla klausimų galite kreiptis telefonu arba el. paštu nurodytu viršuje. Kitas mūsų teikiamas paslaugas galite įsigyti mūsų paslaugų parduotuvėje.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.