SPROGIMO RIZIKOS VERTINIMAS

   Sprogimo rizikos vertinimas | Sprogimo rizikos veiksnių vertinimasVisose įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kuriose gali būti veiksnių, įtakojančių sprogią aplinką, privalo būti atliktas sprogimo rizikos veiksnių vertinimas (tyrimas). Mūsų atliekamas sprogimo rizikos vertinimas pilnai atitinka LR Valstybinės darbo inspekcijos keliamus reikalavimus tokiam vertinimui ir patikrinimo metu yra priimtinas įrodymas. Dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti sprogimo veiksniai yra nurodymuose nustatyta sprogimo rizikos veiksnių vertinimo tvarka ir nurodytos bendros prevencijos priemonės. Bet kuri ekonominės veiklos rūšies įmonė ir jų darbo vietos, kur darbuotojams kyla ar gali kilti sprogimo veiksnių sukeliama sveikatos pakenkimo rizika, turi atitikti nurodymų nuostatas organizuojant ir atliekant sprogios aplinkos rizikos identifikavimą, tyrimą ir nustatymą.

Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikavimas ir žymėjimas

 Sprogi aplinka ir nepavojingos vietos:

 1. Vieta, kurioje gali susidaryti sprogi aplinka ir kur gal grėsti pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai yra laikoma pavojinga.
 2. Vieta, kurioje negali susidaryti sprogi aplinka ir kur negresia pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai yra laikoma nepavojinga.
 3. Lengvai užsiliepsnojančios ir (arba) degiosios medžiagos yra medžiagos, kurios gali sudaryti sprogią aplinką, nebent jų savybių tyrimas parodo, kad, susimaišiusios su oru, savaime jos negali sukelti sprogimo.

Pavojingų vietų klasifikavimas (pavojingos vietos yra skirstomos į zonas pagal sprogios aplinkos susidarymo dažnumą ir jos išsilaikymo trukmę):

 1. 0 zona yra vieta, kurioje nuolatos, ilgai arba dažnai yra sprogi aplinka, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys.
 2. 1 zona yra vieta, kurioje kartais esant normaliai darbo eigai gali susidaryti sprogi aplinka, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys.
 3. 2 zona yra vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai negali susidaryti sprogios aplinkos, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys, tačiau jei tokia aplinka susidaro, ji būna labai trumpai.
 4. 20 zona yra vieta, kurioje nuolatos, ilgai arba dažnai yra sprogi aplinka, kurią sudaro ore tvyrančios degiosios dulkės ar degiųjų dulkių debesis.
 5. 21 zona yra vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai gali susidaryti sprogi aplinka, kurią sudaro ore esantis degiųjų dulkių debesis.
 6. 22 zona yra vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai negali susidaryti sprogi aplinka, kurią sudaro ore esantis degiųjų dulkių debesis, tačiau jei tokia aplinka susidaro, ji būna labai trumpai.

Nurodytose zonose pirmiausia turi būti naudojama tam tikrų kategorijų įranga:

 1. 0 arba 20 zonoje – 1 kategorijos įranga;
 2. 1 arba 21 zonoje – 1 arba 2 kategorijos įranga;
 3. 2 arba 22 zonoje – 1, 2 arba 3 kategorijos įranga.

Sprogimo rizikos vertinimo reikalavimai įmonėje

   Šiuos darbo vietų rizikos tyrimus privaloma atlikti tam, kad pilnai užtikrinti saugą ir sveikatą įmonėje pagal galiojančius LR teisės aktus. Pagrindinį įsakymą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Siekdamas išvengti sprogimo ir nuo jo apsaugoti darbuotojus, įvertinęs sprogimo riziką įgyvendina priemones, neleidžiančias susidaryti sprogiai aplinkai. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrina sprogimo rizikos įvertinimą įmonėje, atsižvelgdamas į:

 1. sprogios aplinkos susidarymo ir jos išsilaikymo tikimybę;
 2. tikimybę, kad susiformuos, suaktyvės ir įsiplieks užsiliepsnojimo šaltiniai, įskaitant elektrostatines iškrovas;
 3. naudojamus įrenginius, naudojamas medžiagas, taikomus procesus ir galimas jų sąveikas;
 4. galimo sprogimo numatomų padarinių mastą.

   Sprogimo rizikos veiksnių vertinimas atliekamas visapusiškai atsižvelgiant į aukščiau paminėtus punktus ir kitus faktorius, darančius įtaką ar galinčius daryti įtaką sprogimo rizikai. Vertinant sprogimo riziką, įvertinamos ir darboviečių vietos, kurios angomis ar kitaip sujungtos su vietomis, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka.

 PLAČIAU APIE MŪSŲ ATLIEKAMUS DARBO VIETŲ PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMUS RASITE ČIA.

   Jei kyla klausimų galite kreiptis viršuje nurodytu telefonu arba el. paštu. Visas kitas mūsų paslaugas galite įsigyti mūsų el. paslaugų parduotuvėje.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.