SAUGOS INSTRUKCIJOS IR KITI DOKUMENTAI   

UŽSISAKYKITE MŪSŲ RENGIAMUS DOKUMENTUS PASPAUDĘ ČIA, NERADUS REIKIAMŲ DOKUMENTŲ PRAŠOME SUSISIEKTI.

Darbų saugos instrukcijos ir kt. pavyzdžiai – pateikiame keletą dokumentų pavyzdžių, kuriuos peržiūrėti ant jų paspaudę. Suprantame, kad užsisakydami dokumentų paketą, kuris apima darbų ir gaisrinę saugą, norite gauti atitinkamos kokybės paslaugas. Viskas bus parengta vadovaujantis naujausiais teisės aktais rengiamų dokumentų dienai.

DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJOS, JŲ RŪŠYS

Darbų saugos instrukcijos

Saugos dokumentai

Darbų saugos instrukcija dirbančio elektriniais įrankiais

Darbu saugos instrukcija autokrautuvo vairuotojo

Darbo tvarkos taisyklės (galiojusios iki 2017-07-01, užsisakius bus paruoštos naujausios):

Darbo tvarkos taisyklės

Visi dokumentai yra sunumeruoti viršutiniame dešiniajame kampe. Pagal šį numerį yra sudaromas dokumentų sąrašas su paaiškinimais, kad būtų paprasta, aišku ir greita rasti dominantį dokumentą. Pagrindinis teisės aktas, kurio reikalavimus reikia atitikti ruošiant darbų saugos instrukcijas yra darbuotojų instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Darbų saugos instrukcijos yra ruošiamos pareigoms, atliekamiems darbams, dirbant tam tikra įranga.

Dažniausias administracinėse įmonėse taikomas instrukcijų sąrašas:

  • Administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, Nr. 1
  • Pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiajam saugos ir sveikatos instrukcija, Nr. 2
  • Neelektrotechninio personalo saugos ir sveikatos instrukcija, Nr. 3
  • Vairuojančio nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija, Nr. 4
  • Atliekančio krovos darbus rankiniu būdu saugos ir sveikatos instrukcija, Nr. 5

Dažniausiai naudojamos gaisrinės saugos instrukcijos:

  • Nr. 1. Bendroji gaisrinės saugos instrukcija
  • Nr. 2. Administracinių patalpų gaisrinės saugos instrukcija
  • Nr. 3. Sandėlio patalpų gaisrinės saugos instrukcija
  • Nr. 4. Gamybinių patalpų gaisrinės saugos instrukcija
  • Nr. 5. Ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija

Instrukcijos yra ruošiamos tam, kad apsaugoti įmonės darbuotojus nuo visų galimų ir esamų rizikos pavojų. Darbų saugos instrukcijas reikia ruošti tik tiems darbams, kurie kelia pavojų susižeisti. Ne visas instrukcijas reikia ruošti pagal darbuotojų pareigas. Instrukcijos yra rengiamos pareigoms, darbams arba dirbant tam tikra įranga. Administracijos darbuotojams dažniausiu atveju pakanka bendrųjų instrukcijų pvz. administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Jei darbuotojai dirba pavojingus darbus, jų instruktuoti vien saugos instrukcijomis nepakanka, taip pat reikia darbuotojus apmokyti bei atestuoti. Dažnais atvejais kai įmonė yra nedidelė ir neturi atskirų patalpų, pakanka bendrosios gaisrinės saugos instrukcijos.