PADALINIŲ VADOVŲ SAUGOS IR SVEIKATOS MOKYMAI

   Vykdome padalinių vadovų mokymus įmonės atsakingiems asmenims, meistrams ir kt. Šie mokymai rengiami, kai įmonės padaliniai nėra labai nutolę nuo įmonės pagrindinio padalinio ir neturi atskiro juridinio kodo. Baigę padalinių vadovų saugos mokymus atsakingi asmenys gebės užtikrinti saugą ir sveikatą įmonės padalinyje. Taip pat padalinių vadovai galės būti atsakingais už savo padalinio darbuotojų saugą ir sveikatą. Padalinio vadovai paprastai būna įmonės brigadininkai, meistrai, pamainų vadovai ir kt. Padalinio vadovo mokymas yra iš esmės labai panašus į darbdavio, jam atstovaujančio, įgalioto asmens mokymus. Atskirai nei darbdavių, jų įgaliotų, atsakingų asmenų, padalinių vadovų mokymas ir atestavimas vykdomas mokymų centruose (ne darbo inspekcijose). Padalinių vadovų mokymai yra panašus atitikmuo darbdavių, jų įgaliotų asmenų mokymams.

Padalinių vadovų mokymai ir programos aspektai

 Pagrindinės padalinių vadovų mokymų temos:

 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata, normatyviniai aktai. Saugos ir sveikatos įstatymas, Darbo kodeksas. Darbuotojų atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos normatyvinių Padalinių vadovų mokymaiaktų bei instrukcijų nevykdymą. Įmonių vadovų ir padalinių vadovų atsakomybė;
 2. Nelaimingi atsitikimai, jų klasifikacija, tyrimo tvarka. Žalos atlyginimo tvarka, nukentėjus nelaimingų atsitikimų darbe metu, profesinės ligos;
 3. Darbų saugos organizavimas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje: Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Saugos ir sveikatos instrukcijų ruošimas, derinimas, tvirtinimai ir koregavimai. Instruktavimai ir mokymai, jų rūšys ir įforminimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių planavimas: Naujų darbo vietų, barų, cechų, gamybos priėmimas eksploatuoti. Padidinto pavojingumo darbai, kuriuos atlikti reikalingas leidimas;
 4. Darbo higienos reikalavimai įmonės patalpoms;
 5. Saugus technologinių įrengimų eksploatavimas ir technologinių procesų darbo organizavimas: Eismo organizavimas įmonės teritorijoje. Autotransporto priemonių eksploatacija. Darbo vietų įrengimas, jų priėmimas eksploatacijai. Patalpų priežiūra, valymas;
 6. Elektrosaugos pagrindai: Elektros įrenginių samprata ir jų skirstymas. Elektros srovė, įtampa ir jų pavojingumas žmogui. Neelektrotechninio personalo mokymas ir paruošimas darbui;
 7. Pirmosios medicinos pagalbos organizavimas: Kenksmingi veiksniai gamybinėje aplinkoje. Pirmosios pagalbos vaistinėlės. Pirmoji pagalba ir jos suteikimas įmonės darbuotojams;

   Padalinių vadovų mokymus galite įsigyti dešinėje pusėje pasirinkę prekę „padalinio vadovo pažymėjimas“, taip pat galite užsisakyti mūsų užsakymų puslapyje arba susisiekę su mumis apačioje esančiais kontaktais ar užklausos forma.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.