DARBO VIETŲ PROFESINĖS COVID-19 RIZIKOS VERTINIMAS

   Visose įmonėse visų darbo vietų profesinės COVID-19 rizikos vertinimas privalo būti atliktas. Rizikos vertinimas yra skirstomas pagal veiksnius, COVID-19 prevencijai yra vertinamas biologinis profesinės rizikos veiksnys. Vadovaujantis LR saugos ir sveikatos įstatymu, bendraisiais profesinės rizikos vertinimo nuostatais visos darbo vietos (visiems esamiems ar galimiems rizikos veiksniams) privalo būti įvertintas. Pagal šiuos įstatymų reikalavimus atsiradus naujam rizikos veiksniui, šiuo atveju – COVID-19, profesinės rizikos vertinimas turi būti atnaujintas ar papildytas. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas COVID-19Mūsų atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas COVID-19 (koronaviruso) yra kokybinio pobūdžio t.y. šio veiksnio kiekybiniu būdu netiriame ir prasmės tam nėra. Specialistai įvertina darbuotojų pavojų profesinės rizikos veiksniams ir atlieka vertinimą. Svarbi informacija, reglamentuojanti saugų darbą COVID-19 atžvilgiu LR valstybinėje darbo inspekcijoje.

Darbo vietų profesinio COVID-19 rizikos vertinimo aspektai

 1. Vertinama ar darbuotojai yra pakankamai informuoti ir supažindinti su esamais ir galimais COVID-19 pavojais ir rizikomis;
 2. Įvertinama ar darbuotojams yra parinktos ir išduodamos asmeninės apsaugos priemonės galimiems rizikos pavojams jų darbo vietose apsaugoti;;
 3. Nustatoma ar darbdavys užtikrina visų asmeninių apsaugos priemonių prieigą ir išdavimą darbuotojams;
 4. Vertinamas darbų pobūdis ir kontaktai su klientais, kitais darbuotojais (vertinama ar darbuotojai dirba padidintos rizikos pavojuje)
 5. Ar įmonėje yra sudarytos ir patvirtintos visos prevencinės priemonės ir nustatytas jų valdymas (tvarkos, instrukcijos, prevencijų priemonių planai ir kt.) – tokių tvarkų, rizikų vertinimo dokumentų paketą įmonei galite įsigyti ČIA;
 6. Savo profesinės rizikos vertinimo atlikimo metu atsižvelgiame taip pat ir į valstybinės darbo inspekcijos, Europos sąjungos masto patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis.

Profesinės COVID-19 rizikos vertinimo svarba įmonėje

   Šiuos darbo vietų rizikos vertinimus reikia atlikti, kad pilnai užtikrinti saugą ir sveikatą įmonėje. Rizikos vertinimo tikslas yra identifikuoti ir įvertinti visus esamus ar galimus atsirasti rizikos veiksnius darbuotojo darbo vietoje. Įvertinti reikėtų visų pareigybių darbo vietas, kurių kiekvieną gali įtakoti skirtingi veiksniai ir pavojai. Kai kurie įmonių vadovai mano, jog administracijos darbuotojo rizikos nereikia vertinti, jog nėra jokių pavojų, tačiau dažnu atveju tokių darbuotojų pagrindinis rizikos veiksnys yra psichosocialinis (stresas darbe), kuris vizualaus pavojaus gali ir nesukelti.

   PLAČIAU APIE MŪSŲ ATLIEKAMUS DARBO VIETŲ PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMUS RASITE ČIA.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.