DARBŲ SAUGOS PASLAUGOS ĮMONĖMS

Darbų saugos paslaugos įmonėms. Paprastai tariant – sutvarkome viską darbų ir gaisrinės saugos srityse ir užtikriname reikalavimų laikymąsi. Šiame puslapyje taip pat pateikiame informaciją apie tai, kokia yra pagrindinė privaloma turėti darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacija. Dokumentacija, kurios reikia, kad būtų užtikrinta darbuotojų saugos ir sveikatos būklė įmonėje. Pilnas saugos dokumentų sąrašas prieinamas šioje nuorodoje, rengiami saugos dokumentai, padėsiantys pilnai apsidrausti kilus visiems galimiems darbo teisės ginčams.

GAISRINĖS SAUGOS PASLAUGOS ĮMONĖMS

Teikiame gaisrinės saugos paslaugas įmonėms, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, praktiniais inspektorių patikrinimų metų nustatytais reikalavimais, rekomendacijomis. Plačiau apie visas mūsų teikiamas gaisrinės saugos paslaugas rasite paspaudę ant šios nuorodos.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PASLAUGOS ĮMONĖMS

          Teikiame visas asmens duomenų apsaugos paslaugas įmonėms. Vadovaujamės bendruoju Europos asmens duomenų apsaugos Reglamentu bei LR asmens duomenų apsaugos teisės aktais. Atliekame asmens duomenų apsaugos dokumentacijos rengimą, teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugas. Plačiau apie privalomus įmonėms asmens duomenų apsaugos dokumentus rasite paspaudę čia. Plačiau apie asmens duomenų apsaugą įmonėje rasite paspaudę šią nuorodą.

SAUGOS MOKYMAI VADOVAMS IR DARBUOTOJAMS

Darbų saugos mokymai

 • Darbdavių, atsakingų ar įgaliotų asmenų, vykdančių tarnybos funkcijas, saugos ir sveikatos tarnybos specialistų mokymai

 • Neformalūs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai įmonės viduje

 • Neformalusis suaugusiųjų švietimas saugos klausimais

 • Pirmos pagalbos mokymai

Gaisrinės saugos mokymai

 • Įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai – išduodamas gaisrinės saugos pažymėjimas vadovams ir atsakingiems asmenims

 • Privalomieji darbuotojų 3 val. neformalūs gaisrinės saugos mokymai

SAUGOS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS, KITOS DARBŲ SAUGOS PASLAUGOS

 • Darbų saugos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos rengimas, atnaujinimas

 • Patalpų evakavimo planų rengimas

 • Savarankiško neformaliojo saugos mokymo dokumentacija

 • Valstybinės darbo inspekcijos ir priešgaisrinės ir gelbėjimosi departamento inspektorių surašytų reikalavimų trūkumų šalinimas

 • Įmonės paruošimas numatytam valstybinės darbo inspekcijos arba gaisrinės saugos inspekcijos numatytam saugos patikrinimui

 • Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į ar iš darbo ir profesinių ligų tyrimai

 • Kvalifikuoto saugos ir sveikatos specialisto, gaisrinės saugos specialisto paslaugos, kuris atliks darbo saugos ir gaisrinės saugos specialisto funkcijas jūsų įmonėje

 • Darbo vietų Profesinės rizikos vertinimas, taip pat profesinės rizikos vertinimo dokumentai

KONSULTAVIMAS SAUGOS KLAUSIMAIS

 • Darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo klausimais

 • Darbo sutarčių sudarymo, papildymo, registravimo klausimais

 • Įmonės atitikimo darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimams klausimais

 • Kaip pilnai teisiškai apsidrausti, dirbti saugiai ir žinoti, kad kilus ginčams su darbuotojais ar kitomis įmonėmis ar valstybinėmis institucijomis. Kokią dokumentaciją pateikti (kokie teikimo terminai)

 • Darboviečių įrengimo, saugių ir nekenksmingų darbo sąlygų įrengimo klausimais

 • Profesinės rizikos klausimais

 • Kiti aktualūs darbų saugos ir gaisrinės saugos klausimai, darbo teisė.

 • Kitos darbų saugos paslaugos įmonėms

SAUGOS SRITIES ATSTOVAVIMAS

 • Teikiame įmonių atstovavimo saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos srityse (darbų saugos, gaisrinės saugos klausimais teisinės sritys)

 • Vykdome saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse (Saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas)

 • Atliekame saugos ir sveikatos specialisto funkcijas jūsų įmonėje, taip pat gaisrinės saugos specialisto funkcijas

Esame kvaDarbų saugos paslaugoslifikuoti darbų saugos bei gaisrinės saugos srityse specialistai. Galime atvykti pas jus į įmonę sutartu laiku ir atlikti numatytus darbus, atsakyti į jums aktualius klausimus.  Galime paruošti trūkstamus dokumentus saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos srityse. Dirbame visoje Lietuvoje, prisitaikome prie kliento poreikių.

Privalomų ir papildomų dokumentų sąrašus, taip pat įmonių priežiūros privalumus rasite mūsų užsakymų puslapyje.
Pranešame, kad paslaugas teikiame visų ekonominių veiklų Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims.
Užtikriname darbų saugos reikalavimų įmonėje laikymąsi.