EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

  Civilinės saugos dokumentacijos pagrindą sudaro ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Jis yra reikalingas civilinės saugos užtikrinimui įmonėje. Remiantis planu galima nustatyti sekančius veiksmus gręsiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalinti padarinius, sutelkti žmogiškuosius materialinius išteklius bei organizuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis planas yra ypač naudingas šiuo laikotarpiu: esant įvairioms ekstremalioms situacijoms pvz. karo grėsmei, COVID-19 grėsmei, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane visi šie pavojai yra aptariami irEkstremaliųjų situacijų valdymo planas tinkamai aprašomi. Tokiu tikslu, panaudojus ekstremalių situacijų valdymo planą galima tinkamai informuoti ir apmokyti darbuotojus, ko pasekoje darbuotojai patirs mažiau streso, kadangi bus tinkamai supažindinti ir žinos galimus pavojus bei veiksmus ekstremalioms situacijoms.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo (EVS) planų rengimas

Mūsų įmonė rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuris:

 1. Rengiamas tuomet, kai atliekama galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė;
 2. Už plano rengimo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikties realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas įmonės, įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
 3. Ilgainiui keičiasi darbuotojų telefonų numeriai, schemose pateikti duomenys, todėl planas privalo būti tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus;
 4. Įmonės, įstaigos planas turi būti atnaujinamas vieną kartą per 3 metus ar ankščiau, atsižvelgus į civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius.

Ekstremalių situacijų valdymo planą sudaro kelios pagrindinės dalys:

Civilinės saugos dokumentacija, pagal PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMĄ DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalys:

 1. Bendrosios nuostatos;
 2. Gręsiančios ekstremalios situacijos;
 3. Ekstremaliosios situacijos valdymo organizavimas;
 4. Darbuotojų apsauga gręsiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
 5. Viešosios tvarkos palaikymas;
 6. Sveikatos priežiūros organizavimas;
 7. Baigiamosios nuostatos;
 8. Priedai.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas yra pagrindinis civilinės saugos dokumentas. Civilinės saugos dokumentaciją galite įsigyti mūsų parduotuvėje dešinėje pusėje arba paspaudę ant šios nuorodos. Į kylančius klausimus galime atsakyti nurodytu el. paštu arba telefonu. Jums reikalingus dokumentus susijusius su darbų, gaisrine ir civiline sauga galite įsigyti mūsų parduotuvėje kairėje pusėje. Neretai šios paslaugos būna apjungiamos ir įsigyjamos kartu.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.