SAUGA IR SVEIKATA ĮMONĖJE

   Pateikiama informacija apie sauga įmonėje – darbo vietų profesinės rizikos vertinimo, dokumentacijos ruošimo, saugos ir sveikatos srityje įdomius faktus bei naudingą informaciją. Informacija pateikiama su nuorodomis į teisės aktus (pateikti apačioje) kadangi viskas yra pagrįsta galiojančiais teisės aktais.

Sauga įmonėje

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO FAKTAI

   Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas turėtų būti atliekamas visoms darbo vietoms, kur gali būti darbuotojas. Šiuos vertinimus reglamentuoja saugos ir sveikatos įstatymas, darbo vietų profesinės rizikos vertinimas ir įvairios higienos normos bei metodinės rekomendacijos. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas (vadovaujantis darbo vietų profesinės rizikos vertinimo nuostatais) gali būti atliekamas kiekybinis arba kokybinis. Kiekybinį (atliekant matavimus su įranga) vertinimą atlikti vertėtų tik ten kur yra tikslinga, kad būtų užtikrinta sauga įmonėje, taip galima nemažai sutaupyti. Vertinti kiekybiniu būdu verta tik tas vietas, kur rizika darbuotojui gali pakenkti ir kur neįmanoma įvesti kokybinio vertinimo metodo. Plačiau konkretūs pavyzdžiai pateikiami žemiau.

a) Lengvojo automobilio profesinės rizikos vertinimas kai automobilis nėra pagrindinė darbo priemonė t.y. triukšmo, vibracijos vertinimai – vertinti yra netikslinga. Kadangi jeigu triukšmas ar vibracija šiame automobilyje būtų per didelė jis paprasčiausiai nepraeitų techninės apžiūros. Kadangi automobilis atitinka reikalavimus jau išvažiavęs iš gamyklos tai šiuos saugos srities parametrus galima rasti automobilio techninėje dokumentacijoje. Įvertinti riziką darbo vietoje galima kokybiniu (bendruoju) metodu.

b) Bet kurios pareigybės administracijos darbuotojo, kuris dirba su kompiuteriu, kompiuterio skleidžiamo elektromagnetinio lauko matavimas – vertinti yra netikslinga. Nes darbdavys jau įrengdamas darbo vietas turi vadovautis darboviečių rengimo nuostatais, kitais saugos ir sveikatos įstatymais, higienos normomis. Įvertinti riziką darbo vietoje galima kokybiniu (bendruoju) metodu.

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO TEISINIS PAGRINDIMAS

   Šiose normose yra nurodyti reikalavimais kompiuterių išdėstymui, darbuotojo saugaus atstumo iki monitoriaus parinkimas. Pavyzdžiui, kad elektromagnetinis laukas neviršytų jokių ribų darbo vieta prie kompiuterio turi būti įrengta vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 32: 2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“ (1).

21.6. Atstumas nuo operatoriaus akių iki vaizduoklio turi būti ne mažesnis kaip 40 cm.

25.2. Atstumas tarp vaizduoklio su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito vaizduoklio ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Tarp vaizduoklių ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.

c) Mikroklimato rizikos vertinimas – jis turėtų būti atliekamas tik tose darbo vietose, kur yra tikslinga t.y kur temperatūra akivaizdžiai yra netinkama pvz. darbas šaldytuvuose, rūsiuose ir pan. – daugelis įmonių siūlo ir vertina rizika darbuotojams, dirbantiems administracijoje, lauke, kur temperatūra nuolat kinta – vertinti netikslinga, reikia vadovautis darboviečių rengimo bendraisiais nuostatais (2).

12.1. Darbo patalpose temperatūra, atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinę įtampą, turi būti tinkama darbuotojams ir atitikti parametrus. Nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485).

Profesinės rizikos vertinimą atlieka darbdavys ar jam atstovaujantis asmuo ar saugos ir sveikatos darbe specialistas. Jei įmonėms neužtenka žinių ar ji neturi techninių galimybių šiems vertinimams atlikti galima samdyti juridinį ar fizinį asmenį vertinimui atlikti.

DOKUMENTŲ RENGIMO FAKTAI – DARBŲ SAUGA ĮMONĖJE

Sauga įmonėje užtikrinama taip pat laikantis šių principų

a) Nėra privaloma ruošti daugelio įmonės vadovo įsakymų, kurių kiekvienas atskiras įsakymas tvirtina kiekvieną atskirą dokumentą. Tai dažniausiai išaugina dokumentų ruošimo kainą, nors užtenka vos keleto įsakymų patvirtinti visiems įmonės saugos dokumentams.
b) Neprivaloma ruošti darbų saugos, gaisrinės saugos instrukcijų kiekvienam atskiram darbui ir tuo pat metu kiekvienam atskiram įrenginiui ir pareigoms. Užtenka paruošti vienam iš šių trijų kompleksų.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTY PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ ĮMONĖJE

(1)

Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai” patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 1042250ISAK0000V-65
3 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 2004 m. vasario 12 d. Nr. V-65 Vilnius Siekdamas perkelti 1990 m. gegužės 29 d.

Aktualus pakeitimas:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. saugos ir sveikatos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 1112250ISAK000V-263
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-65 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS.

(2)

Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 0982230ISAK0085/233
3 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Į S A K Y M A S DĖL DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1998 m. gegužės 5 d. Nr. 85/233 Vilnius Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.