ASMENS DUOMENŲ APSAUGA ĮMONĖJE

        Asmens duomenų apsauga įmonėje tai sistema, kurią privalo taikyti visos įmonės, kaupiančios bet kokius darbuotojų asmens duomenis. Mūsų darbo teisės specialistai padės jums įsivesti ir taikyti naujojo asmens duomenų reglamento reikalavimus jūsų įmonėje.

Dažniausiai kaupiami asmens duomenys įmonėse – Asmens duomenų apsauga įmonėje

Darbo santykiams sukurti turbūt neįmanoma apsieiti be tam tikrų darbuotojo asmens duomenų, būtinų darbo sutarčiai sudaryti. Net ir einant į darbo pokalbį, siunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV) yra perduodami asmens duomenys atsakingiems asmenims.

1. Darbuotojo vardas, pavardė ir asmens kodasAsmens duomenų apsauga įmonėje

2. Gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

3. Dokumentai, patvirtinantys darbuotojo išsilavinimą

4. Sodros, kitų institucijų pateikti duomenys

5. Kiti duomenys, kurie gali būti naudojami darbuotojui identifikuoti ir kt.

Asmens duomenų tvarkymą, rinkimą ir naudojimą reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos reglamentas.

Asmens duomenų apsaugos įmonėje įvedimo pagrindiniai principai

Pagrinde, kad suprasti ir pradėti taikyti asmens duomenų apsauga įmonėje reikia pradėti nuo šių principų:

1. Atlikti tvarkomų asmens duomenų inventorizaciją

2. Susižymėti kokius asmens duomenis tvarkote

3. Peržiūrėti kas iš įmonės personalo yra atsakingas už tvarkomus asmens duomenis. Ar šis asmuo turi reikiamą kompetenciją, ar jis yra įgaliotas ir patvirtinęs, jog žino bendruosius reglamento reikalavimus ir principus

4. Nustatyti kur yra ir kas saugo jūsų darbuotojų, klientų asmens duomenis

5. Peržiūrėti kokiomis priemonėmis yra perduodami asmens duomenys

6. Įsitikinti ar yra darbuotojų, klientų ir kitų asmenų, kurių duomenis tvarkote, sutikimas

Pagrindinės asmens, kurio duomenys yra saugomi, teisės

Reglamentas numato, kad tvarkant asmens duomenis privalo būti žmogaus sutikimas tvarkyti šiuos duomenis. Reikia užtikrinti, kad:

1. Tvarkant asmens duomenis yra asmens sutikimas

2. Asmeniui paprašius būtų galimybė pateikti sąrašą duomenų, kurie apie šį asmenį yra kaupiami

3. Asmeniui paprašius (motyvuojant priežastį) asmens duomenų kaupimas būtų sustabdytas ir asmens duomenys sunaikinti

4. Turi būti suteikti įgaliojimai darbuotojui, tvarkančiam asmens duomenys ir užtikrinama jo kompetencija

Asmens duomenų apsaugos dokumentaciją, konsultacijas ir pagalbą įvedant šią sistemą galite užsisakyti mūsų užsakymų skiltyje arba susisiekę apačioje.