KROVINIŲ KABINĖTOJO PAŽYMĖJIMAS BAIGUS MOKYMUS

        Vykdome krovinių kabinėtojų (stropuotojų) mokymus ir atestavimą. Esant sėkmingam darbuotojo atestavimui yra išduodamas krovinių kabinėtojo pažymėjimas. Krovinių kabinėtojo pažymėjimas dar yra vadinamas stropuotojo pažymėjimu. Iš esmės krovinių kabinėjimo ir stropavimo darbai yra tokie patys. Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) pažymėjimo reikia, kai yra atliekami šie darbai:

  • Kėlimo kranų naudojimas
  • Kėlimo įrangos naudojimas (stropai) ir kt.
  • Kransijų, lopšių naudojimas
  • Kitų įrenginių naudojimas, kai darbuotojui rankiniu būdu reikia prikabinti krovinį prie kėlimo įrangos

Pagrindiniai krovinių kabinėtojo mokymo programos aspektai

  • Kėlimo įrenginiai, jų veikimas. Kranų klasifikavimas. Techniniai parametrai, sąlygos. Kėlimo galia ir siekis, krūvio momentas. Prietaisai ir įtaisai saugantys keliamuosius kranus. Šių įtaisų patikra bei jų reikšme saugiam darbui.
  • Krovinių kėlimo įranga: Galimi krovinio kabinimo būdai. Kabinimui naudojama įranga bei tara. Kabinimo įrangos parinkimo principai, krovinių kabinimo būdai. Krovinio kabinimo įrangos ir atskirų jos elementų vertinimo kriterijai. Brokavimo normos, pavojingumą nusakantys požymiai.
  • Saugus darbų atlikimas kėlimo įrenginiais:  Signalizavimo tvarka. Signalų perdavimas rankų ženklais. Signalizavimas balsu. Krovinių ženklinimas, svorio nustatymas, kabinimo būdai. Reikalavimai krovinių sandėliavimui. Darbų atlikimas atvirose aikštelėse.  Darbo ypatumai uždarose patalpose. Transporto priemonių krovos organizavimas. Statybose naudojami kroviniai, jų kabinimas.
  • Praktinis mokymas: Instruktavimo darbo vietoje išklausymas kaip: Nustatyti krovinio svorį, tinkamai užkabinti, signalizuoti, Reikiamai sandėliuoti. Taip pat kaip dirbti atviruose ir uždaruose aikštelėse.

Krovinių kabinėjimo teisinis reglamentavimas ir informacija

Krovinių kabinėtojo pažymėjimas
Krovinių prikabinimo klaidos

Detalų saugos teisės aktų sąvadą galite rasti šiame darbo inspekcijos puslapyje. Bendrąją krovinių kabinėjimo informaciją, pritaikytą darbuotojui, galite rasti paspaudę čia – krovinių kėlimo reikmenys. Pagrindinis teisės aktas, aprašantis krovinių kėlimo operacijų reikalavimus yra kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Šiose taisyklėse yra aprašomi pagrindiniai reikalavimai dirbant su kėlimo kranais, kėlimo reikmenimis ir būtini darbuotojų ir atsakingų asmenų atestavimai. Šių asmenų apmokymų tvarką reglamentuoja mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimobendrieji nuostatai.

Susisiekite su mūsų specialistais apačioje esančiais kontaktais ir mes užtikrinsime jūsų saugos reikalavimų laikymąsi. Taip pat mūsų paslaugas užsisakyti galite tiesiogiai užsakymų puslapyje.