DARBO VIETŲ PROFESINĖS PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

   Visose įmonėse, įstaigose ar organizacijose privalo būti atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas (tyrimas). Mūsų atliekamas psichosocialinės rizikos vertinimas pilnai atitinka LR Valstybinės darbo inspekcijos keliamus reikalavimus tokiam vertinimui ir patikrinimo metu yra priimtinas įrodymas. Rizikos vertinimas, kitaip vadinamas rizikos veiksnių tyrimu yra skirstomas pagal veiksnius. Psichosocialiniai veiksniai sudaro tyrimą dėl smurto, bauginimo, mobingo darbe ir kt. Šių veiksnių prevencijai yra atliekamas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas atliekamas vadovaujantis LR bendraisiais profesinės rizikos vertinimo nuostatais,  LR psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais. Visos darbuotojų darbo vietos privalo būti įvertintos. Stresas darbeMūsų saugos specialistų atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas t.y. psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas yra atliekamas panaudojant anonimines darbuotojų apklausos korteles ir analizuojant gautus rezultatus. Taip darbuotojai gali anonimiškai aiškiai ir išsamiai pateikti savo nuomonę, savijautą, pastebėjimus, o mes, panaudojus patvirtintas metodikas, galime nesunkiai šį rizikos vertinimą atlikti.

Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo aspektai

Psichosocialiniai rizikos veiksniai: tai veiksniai, įtakojantys darbuotojo emocinę, psichologinę savijautą (darbo tempas, tarpusavio santykiai su kolegomis ir kt.).

 1. Vertinama ar darbuotojai yra pakankamai informuoti ir supažindinti su esamais ir galimais psichosocialiniais pavojais ir rizikomis (monbingu t.y. smurtu, bauginimu ir kt., stresu darbe, darbo tempu ir kt.);
 2. Įvertinama ar darbuotojams yra parinktos ir taikomos prevencinės priemonės galimiems rizikos pavojams jų darbo vietose apsaugoti. Tokios priemonės galėtų būti darbo krūvio tolygus paskirstymas, darbo vietų, pertraukėlių parinkimas ir kt.;
 3. Nustatoma ar darbdavys užtikrina visų reikiamų prevencijos priemonių taikymą (Pagal LR teisės aktus darbdavys privalo užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visiems darbuotojams;
 4. Vertinamas darbų pobūdis ir kontaktai su klientais, kitais darbuotojais (vertinama ar darbuotojai dirba padidintos rizikos pavojuje dėl psichosocialinės įtampos, tempo ir kt.);
 5. Nustatoma ar įmonėje yra sudarytos ir patvirtintos visos prevencinės priemonės ir nustatytas jų valdymas (tvarkos, instrukcijos, prevencinių priemonių planai ir kt., mobingo darbe prevencijos tvarkos) – tokių tvarkų, rizikų vertinimo dokumentų paketą įmonei galite įsigyti ČIA;
 6. Savo psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo atlikimo metu atsižvelgiame taip pat ir į valstybinės darbo inspekcijos, Europos sąjungos masto patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis. Psichosocialinės rizikos vertinimas atliekamas mūsų sukurta ir patvirtinta vertinimo metodika, kuri yra nesunkiai suprantama darbuotojams, taikant šią metodiką darbuotojai stipriai prisideda prie galutinio psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultato.

Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo (tyrimo) reikalavimai įmonėje

   Šiuos darbo vietų rizikos tyrimus reikia atlikti tam, kad pilnai užtikrinti saugą ir sveikatą įmonėje pagal galiojančius LR teisės aktų reikalavimus. Rizikos vertinimo tikslas yra identifikuoti ir įvertinti visus esamus ar galimus atsirasti psichosocialinius rizikos veiksnius darbuotojo darbo aplinkoje. Įvertinti reikėtų visų pareigybių darbo vietas, kurių kiekvieną psichosocialinis rizikos veiksnys gali įtakoti skirtingai. Kai kurie įmonių vadovai mano, jog administracijos darbuotojo rizikos nereikia vertinti, jog nėra jokių pavojų, tačiau dažnu atveju tokių darbuotojų pagrindinis rizikos veiksnys yra psichosocialinis (stresas darbe). Šis veiksnys greitai vizualaus pavojaus gali ir nesukelti, tačiau su laiku šis veiksnio poveikis ypač išryškėja. LR Valstybinės darbo inspekcija periodiškai skelbia tikrinamų ūkio subjektų sąrašą. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. EV-173 buvo patvirtintas sąrašas subjektų, kuriuos ketinama patikrinti dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitikimų reikalavimams. Šis psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimas atitinka šio patikrinimo keliamus reikalavimus. Svarbi informacija, reglamentuojanti saugų darbą smurto, bauginimo, mobingo darbe prevencijos atžvilgiu LR valstybinėje darbo inspekcijoje.

   PLAČIAU APIE MŪSŲ ATLIEKAMUS DARBO VIETŲ PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMUS RASITE ČIA.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.