PROGARANTAS | SAUGA ĮMONĖJE

Esame įvairias saugos paslaugas įmonėms teikianti įmonė. Mūsų paslaugos apima ir esame darbų saugos (saugos ir sveikatos), gaisrinės saugos, civilinės saugos, profesinės sveikatos specialistų, asmens duomenų apsaugos, statinių techninės priežiūros ir susijusių paslaugų įmonė. Darbų sauga, gaisrinė sauga, civilinė sauga, profesinė sveikata ir asmens duomenų apsauga yra mūsų įmonės pagrindinės veiklos kryptys. Asmens duomenų apsauga, tai palyginus nauja sritis Lietuvoje, kurią taip pat atstovaujame. Savo veikloje naudojame naujausias informacines technologijas ir jų pagalba maksimaliai optimizuojame savo darbus, galime pasiūlyti visiems prieinamas kainas ir nepriekaištingą kokybę.

Mūsų tikslas yra pasiūlyti visiems juridiniams asmenims, kuriuos dėl paprastumo vadiname tiesiog įmonėmis, optimaliausią sprendimą darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, profesinės sveikatos, asmens duomenų apsaugos, statinių techninės priežiūros srityse. Mes ruošiame visą susijusią saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, profesinės sveikatos, asmens duomenų apsaugos dokumentaciją t.y. visus privalomus ir visus papildomus saugos dokumentus. Saugos dokumentai tai yra saugos ir sveikatos instrukcijos, saugos instruktavimų tvarkos, mokymų tvarkos ir kitaip. Parengiame privalomas ir papildomas darbų, civilinės, profesinės, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos dokumentacijas, kurias turint neturėsite problemų su valstybinėmis institucijomis, jų tikrinimais, esant teismams ar kilus kitiems šių sričių ginčams. Savo veiklą galime pagrįsti praktine patirtimi, atitinkame darbų saugos specialistams, taip pat gaisrinės saugos specialistams keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Darbų sauga – daugiausiai LR teisės aktų reikalavimų, kodėl rinktis mūsų saugos įmonę

Turime patirties įvairių ekonominių veiklų įmonėse, sukaupę informaciją ir dokumentacijas visų ekonominių veiklų įmonėms saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, profesinės sveikatos, statinių techninės priežiūros srityse. Nuolat skaitome naujausius teisės aktus, susijusius su darbų sauga ir profesine sveikata, civiline ir gaisrine sauga, taip pat asmens duomenų apsauga, sekame jų pakeitimus. Įsigaliojus pakeitimams rengiame ir atnaujiname aktualius dokumentus, kuriuos paveikia šie naujausi įstatymų pakeitimai. Savo veikloje stengiamės būti maksimaliai paprastesni ir viską ruošiame kuo paprasčiau, kad būtų suprantama ne tik teisinį išsilavinimą turintiems atsakingiems asmenims.

Darbų sauga įmonėje

Vykdydami įmonių priežiūros paslaugas veikiame tokiu žemiau pateiktu principu.

1.Iš šią paslaugą užsisakiusių įmonių gauname visą reikalingą informaciją apie įmonės veiklą ir darbuotojus, kurią panaudojame kuriant toms įmonėms būtinus ir papildomus darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentus, periodiškai juos atnaujinant.

2. Turėdami pateiktą informaciją ir duomenis apie darbuotojus, sekame darbuotojų instruktavimus, sveikatos tikrinimosi datas, mokymų ir pažymėjimų datas ir laiku atnaujiname ir pranešame įmonės atsakingam asmeniui apie reikiamus padaryti pakeitimus ar siųsti darbuotojus pasitikrinti sveikatą ir kt.

3. Kylant klausimų konsultuojame, savo klausimus galime pagrįsti nuorodomis aktualius įstatymus, kad pagrįstume savo atsakymus teisiškai.

4. Dalyvaujame tiriant įmonėse nelaimingus atsitikimus, profesines ligas (pildome nelaimingų atsitikimu aktus).

5. Teikiame pasiūlymus ir aktualius klausimus atsakingam įmonės asmeniui kai įmonė yra tikrinama valstybinių inspektorių.

6. Visomis priemonėmis stengiamės padėti įmonei užtikrinti 100% įmonės saugumą ir apsidraudimą darbų saugos ir gaisrinės saugos srityse.

7. Atstovaujame įmonės saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, civilinės saugos, profesinės sveikatos, asmens duomenų apsaugos ir statinių techninės priežiūros klausimais.

8. Vykdome saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse.

9. Kvalifikuotas saugos ir sveikatos specialistas, kuris yra ir gaisrinės saugos, civilinės saugos ir asmens duomenų apsaugos specialistas sprendžia iškilusias problemas.

10. Darbų sauga, civilinė sauga, profesinė sveikata, asmens duomenų apsauga, statinių techninė priežiūra, taip pat gaisrinė sauga yra pilnai užtikrinama jūsų įmonėje.

SAUGOS PASLAUGOS NĖRA LICENCIJUOJAMOS

Mes negalime pasigirti nebegaliojančiomis licencijomis kaip daugelis panašių veiklų įmonių, kadangi:

Nuo 2010-06-23 licencijos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo neišduodamos, remiantis:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 532 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2010, Nr. 72-3637)
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2010, Nr. 60-2961)
IŠDUOTOS LICENCIJOS(sąrašas nebepildomas).

Saugos specialistų darbo principai yra paremti kvalifikaciniais reikalavimais:

INFORMACIJA APIE Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams aprašą.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.