GAISRINĖS SAUGOS PAŽEIDIMAI IR TRŪKUMAI

Šiame puslapyje pateikiame įmonėms nustatytus trūkumus ir pažeidimus, kuriuos surašė VPGT inspektoriai. Dažniausiai po nustatytų trūkumų buvo skiriamos baudos. Visos įmonės privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodytus reikalavimus. Visus nurodytus reikalavimus įmonėms tikrina Valstybinė darbo inspekcija (VDI) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD), jie atlieka patikrinimus, nustato trūkumus, pažeidimus ir kt.

Pagrindiniis teisės aktas, reglamentuojantis gaisrinės reikalavimus įmonėms yra Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.

Gaisrinės saugos pažeidimai ir trūkumai pateikti šioje lentelėje:

Eil. nr.

Pažeidimas

Sprendimas

1.

Degios medžiagos sandėliuojamos prie įmonės pastatų (tarp 1 ir 2 cecho pastatų) arčiau kaip 2 m.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės II. Teritorijos priežiūra Bendrieji reikalavimai p. 23

Degios medžiagos negali būti laikomos prie pastatų arčiau nei 2 m.

Sprendimas:

 ČIA 

2.

Ceche eksploatuojamas gesintuvas kurio galiojimo laikas yra pasibaigęs.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga p. 412

Gesintuvus privaloma tikrinti periodiškai, jų galiojimo laikas turi būti tinkamas.

Sprendimas:

ČIA

3.

Prie įėjimo į gamybos, sandėliavimo paskirties patalpas nenurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės III. Statiniai ir patalpos Bendrieji reikalavimai p. 83

Prie įėjimo į gamybos, sandėliavimo paskirties patalpas privaloma nurodyti jų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Sprendimas:

ČIA

 

4.

Objekte, nepakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga p. 411

Privaloma paženklinti gesintuvų vietas.

Sprendimas:

ČIA

5.

Neorganizuojamas darbuotojų gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas (žinių tikrinimas) ne rečiau kaip kartą per trejus metus pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms reikalavimus.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės I. Bendrosios nuostatos p. 12

Mokymo organizavimo dokumentaciją įmonei apmokymui įmonės viduje galite įsigyti čia:

Sprendimas:

ČIA

Mokymus taip pat galime organizuoti mes, kreipkitės.

6.

Patalpų naudotojai neatlieka aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninės priežiūros ir bandymų, o jų rezultatų neįformina raštu.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga p. 406

Privaloma ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. atlikti gaisrinės saugos inventoriaus (gesintuvai, gaisrinės signalizacijos, gaisriniai čiaupai) patikras, kreipkitės į mūsų įmonę.

Sprendimas:

ČIA

7.

Neparengta gaisrinės saugos instrukcija.

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės I. Bendrosios nuostatos p. 5

Visos įmonės privalo turėti parengtas gaisrinės saugos instrukcijas.

Sprendimas:

ČIA

8.

Įstaigoje neorganizuojami darbuotojams instruktažai gaisrinės saugos klausimai (turi būti atliekamas įvadinis (bendras), periodinis (darbo vietoje) arba papildomas (darbo vietoje)).

Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės I. Bendrosios nuostatos p. 7

Kiekvienoje įmonėje darbuotojai turi būti instruktuojami gaisrinės saugos klausimai.

Sprendimas:

ČIA

Jei iškilo klausimų maloniai jus pakonsultuosime telefonu arba el. paštu, kontaktai nurodyti viršuje. Kreipkitės į mūsų įmonę ir mes nustatysime ko būtent reikia jūsų įmonei ir tai parengsime. Visas jums svarbias paslaugas susijusias su gaisrine, civiline, asmens duomenų apsauga ir darbų sauga galite įsigyti mūsų parduotuvėje. Neretai šios paslaugos yra apjungiamos ir ruošiamos kartų kaip darbų ir gaisrinės saugos dokumentų paketas.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.