DARBŲ SAUGOS IR GAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI IR PAŽYMĖJIMAI

Mūsų įmonės specialistų vykdomi neformalūs saugos mokymai įmonių vadovams, atsakingiems asmenims, darbuotojams. Kai kuriais atvejais darbuotojus galima apmokyti įmonės viduje neformaliai (neformalioms mokymo programoms). Mokyti galima turint reikiamą skaičių tai galinčių atlikti specialistų. Mes iki galo paruošiame mokymo programas įmonės vidaus mokymams. Pilnai užpildome visus dokumentus, lieka tik pasirašyti atsakingiems asmenims ir darbuotojams. Taip pat tai galite atlikti ir mūsų mokymo įstaigoje bei atestavus darbuotoją gauti reikiamus saugos pažymėjimus, mokymai apima:

Saugos mokymai

RUOŠIAME NEFORMALIAS SAUGOS MOKYMO DOKUMENTACIJAS ŠIOMS PROGRAMOMS

 • Krovinių kėlimas rankomis;

 • mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma;

 • Darbo vietose, kuriose kasdienio veikiančio triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 85 dB(A);

 • Darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;

 • Atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus. Darbuose pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai);

 • inkasatorių, apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas;

 • krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;

 • Socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų. Darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas;

 • Su plėšriaisiais ir kitais pavojingais gyvūnais;

 • 3 val. trukmės darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais

 • Atsakingo už darbų saugą neformalūs mokymai;

 • Atsakingo už gaisrinę saugą neformalūs mokymai;

 • Stropuotojų (krovinių kabinėtojų).

Pažymėjimų galiojimo terminas (orientaciniai pakeitimai nuo 2015 metų):

DARBŲ SAUGOS PAŽYMĖJIMAS VADOVUI, ATSAKINGIEMS ASMENIMS

Siūlome pasinaudoti mūsų paslaugomis.