DARBŲ SAUGOS, GAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI IR PAŽYMĖJIMAI

Mūsų įmonės specialistų vykdomi neformalūs saugos mokymai įmonių vadovams, atsakingiems asmenims, darbuotojams. Kai kuriais atvejais darbuotojus galima apmokyti įmonės viduje neformaliai (neformalioms mokymo programoms). Mokyti galima turint reikiamą skaičių tai galinčių atlikti specialistų. Galite užsiregistruoti į saugos kursus internetu.

Įmonių vadovai įsigyti DARBŲ SAUGOS PAŽYMĖJIMĄ GALI PASPAUDĘ ANT ŠIOS NUORODOS.

Įmonių vadovai ir atsakingi asmenys įsigyti GAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMĄ GALI PASPAUDĘ ANT ŠIOS NUORODOS.

DARBŲ SAUGOS PAŽYMĖJIMAS VADOVUI, SAUGOS KURSAI, GAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMAS

Pilnai atliekame visus darbų saugos (saugos ir sveikatos) neformaliuosius mokymus privalomiems saugos pažymėjimams įgyti įmonių vadovams ir atsakingiems asmenims. Darbų saugos kursai nuo šiol vykdomi nuotoliniu būdu – virtualioje aplinkoje. Priešgaisrinės saugos kursai taip pat vykdomi virtualioje aplinkoje. Kursų kaina pateikta aukščiau pateiktose nuorodose.

Turint senus pažymėjimus šių pažymėjimų galiojimo terminas (paskutiniai esminiai pakeitimai nuo 2017 metų):

 • Darbdavio (įmonės vadovo) saugos pažymėjimas – neterminuotas ir pratęsimo nereikia. Seniai išduoti pažymėjimai taip pat yra galiojantys ir iš naujo  laikyti jų nereikia.
 • Vykdančio tarnybos funkcijas saugos pažymėjimų grupė – neterminuoti, tačiau jiems reikia pratęsimo. Seni pažymėjimai taip pat yra laikomi galiojančiais tik juos pratęsus.
 • Saugos specialisto pažymėjimų grupė – neterminuoti, tačiau vadovaujantis saugos specialistų kvalifikacijos reikalavimais specialistai turi kelti kvalifikaciją. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.
 • Gaisrinės saugos vadovo ar atsakingo asmens pažymėjimas – neterminuotas, tačiau rekomenduojama senesnius kaip 2011 metų pažymėjimus išsilaikyti iš naujo (kadangi dalis priešgaisrinės tarnybos inspektorių įmonių patikrinimo metu jų nepripažįsta).

Mes pilnai parengiame mokymo programas įmonės vidaus mokymams. Pilnai užpildome visus dokumentus, lieka tik pasirašyti atsakingiems asmenims ir darbuotojams. Taip pat tai galite atlikti ir mūsų mokymo įstaigoje bei atestavus darbuotoją gauti reikiamus saugos pažymėjimus, mokymai apima:

Saugos mokymai

RUOŠIAME NEFORMALIAS SAUGOS MOKYMO DOKUMENTACIJAS ŠIOMS PROGRAMOMS

 • Krovinių kėlimas rankomis;

 • mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma;

 • Darbo vietose, kuriose kasdienio veikiančio triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 85 dB(A);

 • Darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;

 • Atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus. Darbuose pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai);

 • inkasatorių, apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas;

 • krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;

 • Socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų. Darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas;

 • Su plėšriaisiais ir kitais pavojingais gyvūnais;

 • 3 val. trukmės darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais

 • Atsakingo už darbų saugą neformalūs mokymai;

 • Atsakingo už gaisrinę saugą neformalūs mokymai;

 • Stropuotojų (krovinių kabinėtojų).

Siūlome pasinaudoti mūsų paslaugomis.