PRIVALOMA:

 1. Vadovui arba atsakingam asmeniui už saugą įmonėje yra privaloma įgyti darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimus galite įsigyti šioje parduotuvėje.
 2. Būti susitvarkius darbų ir gaisrinės saugos dokumentus (saugos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, mokymo, instruktavimo, neblaivumo prevencijas ir daugybę kitų tvarkų) -galite pasinaudoti paslauga „Saugos dokumentų paketas įmonei”.
 3. Būti susitvarkius bent minimalius asmens duomenų apsaugos dokumentus -galite pasinaudoti paslauga „ADA dokumentai”.
 4. Būti atlikus darbo vietų profesinės rizikos vertinimą (tai iš esmės yra paskutinis darbas, kuris atliekamas kai įmonė jau pilnai įrengta) -jei aktualu (galite parašyti mums apačioje esančioje užklausos formoje arba nurodyti dokumentų rengimo anketoje).
 5. Darbuotojams reikės pasitikrinti sveikatą, pagal mūsų parengtus sveikatos tikrinimosi faktorius (užsakant saugos dokumentų paketą įmonei) bei tam tikroms veikloms pvz. dirbant su maistu reikės įgyti ir higienos įgūdžių pažymėjimus.
 6. Jei neturite reikiamų žinių galime atlikti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos auditą jūsų įmonėje (įvertinti patalpas, įrangos išdėstymą, gaisrinio inventoriaus parinkimą ir kt.) -jei aktualu, galime atlikti auditą (galite parašyti mums apačioje esančioje užklausos formoje).

KAS SVARBIAUSIA NORINT SUTAUPYTI?

Patys svarbiausi yra 1 ir 2 punktai, nuo ko ir reikėtų pradėti (šių sričių institucijos labiausiai kontroliuoja ir tikrina įmones), vėliau pagal galimybės tvarkyti ir kitus punktus.

IŠPILDŽIUS visus aukščiau nurodytus reikalavimus (pagal visus punktus) galite būti užtikrinti, jog 100% atitiksite saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos reikalavimus savo įmonėje.

Šias sritis kontroliuojančios institucijos (kurios atlieka įmonių patikrinimus) yra:

LR Valstybinė darbo inspekcija

Priešgaisrinės ir gelbėjimo depardamentas

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

PASTABOS:

*PAŽYMĖJIMAI – Jei vadovas skiria atsakingą asmenį už saugą įmonėje, vadovas pats be jokių išimčių privalo išsilaikyti bent „Darbų saugos pažymėjimas – įmonės vadovui”. Taip pat atsakingas asmuo privalo išsilaikyti „Darbų saugos pažymėjimas – atsakingas asmuo”+ „Gaisrinės saugos pažymėjimas”.

*Darbo vietų profesinės rizikos vertinimą rekomenduojame palikti kaip antrinį procesą, kai pilnai įsteigsite visas darbo vietas ir jau pilnai galėsite pradėti darbus (įmonės kūrimo stadijoje to paprastai padaryti neįmanoma). Šio vertinimo kaina skaičiuojama atskirai, kadangi reikia įsigilinti į įmonės specifiką ir darbus, tačiau užsakius mūsų dokumentus ir užpildžius dokumentų rengimo anketą visą informaciją jau turėtume;

SAUGOS PAŽYMĖJIMAI

Dėl labai painaus reglamentavimo bandome išaiškinti pavyzdžiais (kadangi pažymėjimų poreikis priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos ir kt.)

1 Situacija: Esu įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus bei būti atsakingu už saugą savo įmonėje:

PRIVALOMAS: darbų saugos pažymėjimas – atsakingas/specialistas + gaisrinės saugos pažymėjimas.

2 Situacija: Esu įmonės vadovas, tačiau planuoju paskirti kitą atsakingą asmenį už saugą įmonėje:

PRIVALOMAS:

3.1. įmonės vadovui privaloma be išimčių: darbų saugos pažymėjimas – vadovui;

3.2. Jūsų atsakingam asmeniui už saugą įmonėje privaloma: gaisrinės saugos pažymėjimas + darbų saugos pažymėjimas – atsakingas/specialistas.

Papildoma informacija:

*Atsakingo asmens pažymėjimus jums parenkame maksimaliai aukščiausius galimus pagal jūsų išsilavinimą:

*1. Jei jūsų išsilavinimas aukštasis, parenkame – saugos specialisto visų ek. veiklų rūšių įmonėse darbų saugos pažymėjimą.

*2. Jei jūsų išsilavinimas nėra aukštasis, parenkame atsakingo asmens darbų saugos pažymėjimą aukščiausiai galimai grupe.

*3. Įmonių vadovams “darbų saugos pažymėjimas – vadovui” kvalifikaciniai reikalavimais nenumatyti.

Jei turite pageidavimų konkrečiai tam tikram pažymėjimui – prašome nurodyti pastabų laukelyje apmokėjimo metu. Parenkame pažymėjimus už jus dėl paprastumo, kadangi nedirbančiam šioje srityje asmeniui yra sudėtinga suprasti kokio būtent pažymėjimo reikia dėl painių įstatymų, tačiau jei norėsite įsigilinti plačiau, pažymėjimų reikalavimai nusakomi įstatymais:

Saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai;

LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas dėl švietimo programų patvirtinimo.

DARBŲ, GAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ KOMPLEKTO RENGIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

Tai priklauso nuo to ar jūsų vykdoma veikla yra administracinė ar ne. Administracine veikla laikoma veikla, kurios pobūdis yra administracinis pvz. darbas su kompiuteriu, bendravimas su klientais ar vykimas pas juos. Tai yra visa veikla, kurią atliekant nėra nenaudojamas fizinis krūvis, cheminės medžiagos, gamybiniai įrenginiai ir kt.

1 Situacija: Esu naujos įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus ir veikla administracinė:

Reikėtų rinktis administracinės veiklos dokumentų paketą.

2 Situacija: Esu naujos įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus  ir veikla ne administracija (pvz. gamyba, sandėliavimas ir visa kita veikla):

Reikėtų rinktis ne administracinės veiklos dokumentų paketą.

3 Situacija: Esu jau veikiančios įmonės vadovas ir noriu atnaujinti saugos dokumentaciją:

Prašome rinktis dokumentų paketą vadovaujantis 1 ar 2 nurodyta situacija pagal įmonės veiklą ir darbuotojų skaičių. Turint senesnius kaip 2017-07-01 dokumentus rekomenduojame viską rengti iš naujo, kadangi buvo labai daug pakeitimų.

*Saugos dokumentų paketai įmonei sudaromi vadovaujantis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktais, galiojančiais šiai dienai. Šie dokumentai apima visus privalomus turėti saugos ir sveikatos (darbų saugos), gaisrinės saugos dokumentus įmonei.

   Užsakius dokumentų paketą yra privaloma užpildyti mūsų dokumentų rengimo anketą, kurią gavę išanalizuojame jūsų įmonės specifiką, nustatome kokių būtent dokumentų jums reikia ir juos parengiame. Tai nėra šabloniniai dokumentai, mes perduodame paslaugą, dokumentus pilnai parenkame ir pritaikome jūsų įmonei (pilnai užpildome visus reikiamus įsakymus, saugos žurnalus, surašome datas ir kt.) iš jūsų pusės lieka tik surinkti vadovo ir darbuotojų parašus. Dokumentų rengimo paslauga (gavus užpildyta anketą) suteikiama per 5 darbo dienas, esant skubesniam poreikiui, prašome nurodyti, galime parengti per 1-2 darbo dienas.

Rengdami dokumentus išanalizuojame jūsų įmonės veiklą ir kitus reikšmingus kriterijus, bei nustatome kokių būtent saugos dokumentų reikia bei juos parengiame.

Išsamesnę dokumentų paketų sudėti rasite pasirinkę jums aktualų dokumentų paketą ir paspaudus „Pilna rengiamų dokumentų komplekto sudėtis pateikta čia (paspauskite)”

Preliminarią įmonei privalomų dokumentų paketų (darbų saugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos) sudėtį galite rasti  ČIA. Tikslesnę sudėtį, kokie dokumentai bus parengti (įvertinus jūsų įmonės kriterijus) galite rasti paspaudę ant jus dominančio dokumentų paketo.

Jei gaisrinės saugos dokumentus įmonei jau turite, jūsų išsirinktam dokumentų paketui pritaikysime 20% nuolaidą ir gaisrinės saugos dokumentų netrauksime. Gaisrinė sauga visumoje dokumentų paketo sudaro apie tik 10-20% viso dokumento paketo apimties.

Tam, kad pasinaudoti nuolaida užsakant tik darbų saugos dokumentus, išsirinkite jums reikiamą dokumentų paketą, paspauskite „pirkti”, atsidarykite dešinėje pusėje (apačioje) esantį krepšelį, jame spauskite „Nuolaidos kodai” ir tuomet „Pritaikyti nuolaidos kodą”, tuomet jums bus pritaikyta nuolaida pasirinktam dokumentų paketu.

Dokumentų nustatymui mes orientuojamės pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Šiuo atveju įmonių kontrolę ir patikrinimus vykdo LR Valstybinė darbo inspekcija (VDI), taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Šios kontroliuojančios institucijos skelbia įmonės patikrinimo klausimynus (kurie leidžia orientuotis į saugos reikalavimus įmonėms, kadangi įstatymų yra labai daug, o reikalavimų – galybė).

VDI įmonės patikrinimo PILNIAUSIĄ klausimyną rasite ČIA

PAGD klausimynus rasite ČIA.

Civilinės saugos reikalavimus pagrinde aprašo LR Civilinės saugos įstatymas.

Klausimynai nėra vienintelis būdas, pagal kurį nustatome reikalavimus, dirbdami šioje srityje praktiškai dalyvaujame įmonių patikrinimuose ir atstovaujame įmones prieš šias institucijas. Esame sukūrę pilnus dokumentų paketus tiek vadovaujantis reikalavimais, tiek įvairiomis inspektorių rekomendacijomis. Stengiamės kiekvienai įmonei parengti pilną dokumentų paketą, kurį turint padengtumėte visus reikalavimus ir rekomendacijas savo įmonėje.

Saugos dokumentų paketo sudėtis savo apimtimi apytiksliai yra 80% saugos ir sveikatos srities dalis. Likusi apytikslė dalis priklauso gaisrinei saugai.

*Užsakius šiuos paketus nustatomi ir parengiami visi privalomi dokumentai (saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos) įmonei iki 19 darbuotojų, esant įmonės darbuotojų skaičiui virš 19, prašome susisiekti su vadybininke mūsų kontaktais ir gauti specialų pasiūlymą.

GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI ĮMONEI

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

Rengdami dokumentus išanalizuojame jūsų įmonės veiklą ir kitus reikšmingus kriterijus, bei nustatome kokių būtent asmens duomenų apsaugos dokumentų reikia bei juos parengiame.

Preliminarią asmens duomenų apsaugos dokumentų paketų „ADA dokumentai įmonei-…” sudėtį galite rasti ČIA.

ADA dokumentai įmonei – pagrindinis” šį asmens duomenų apsaugos dokumentų paketą galite rinktis jei įmonė netvarko specialių kategorijų asmens duomenų (ypač privatūs asmens duomenys), taip pat netvarko asmens duomenų masiniu būdu, masinei rinkodarai ir kt.  Paprastai tariant daugeliui įmonių tokio dokumentų paketo pilnai užtenka. Priešingu atveju reikia rinktis „ADA dokumentai įmonei – išplėstinis” šį dokumentų paketą galite rinktis jei norite 100% būti garantuoti, jog nieko iš asmens duomenų apsaugos dokumentacijos įmonėje jums netruks ir jūsų veiklą apimą didesnį kiekį fizinių asmenų asmens duomenų kategorijų.

Dokumentų nustatymui mes orientuojamės pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Šiuo atveju įmonių kontrolę ir patikrinimus vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Šios kontroliuojančios institucijos skelbia įmonės patikrinimo klausimynus (kurie leidžia orientuotis į saugos reikalavimus įmonėms, kadangi įstatymų yra labai daug, o reikalavimų – galybė).

VDAI klausimynus rasite ČIA.

Klausimynai nėra vienintelis būdas, pagal kurį nustatome reikalavimus, dirbdami šioje srityje praktiškai dalyvaujame įmonių patikrinimuose ir atstovaujame įmones prieš šias institucijas. Esame sukūrę pilnus dokumentų paketus tiek vadovaujantis reikalavimais, tiek įvairiomis inspektorių rekomendacijomis. Stengiamės kiekvienai įmonei parengti pilną dokumentų paketą, kurį turint padengtumėte visus reikalavimus ir rekomendacijas savo įmonėje.

ATSAKINGŲ ASMENŲ, DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMAI

Mes, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, vykdome mokymus nuotoliniu būdu (virtualioje aplinkoje). Taikant šį metodą paslaugą jums pradedame suteikti per 1 darbo dieną. Kadangi kursai yra paremti nuotoliniu savarankišku mokymu (su mūsų dėstytojų pagalba ir priežiūra) ir yra neformalūs, todėl nereikia laukti kol susirinks grupė, kad galėtume organizuoti mokymus. Šiuos mokymus vykdome kiekvieną dieną ir paslaugą stengiamės jums suteikti maksimaliai greitai kaip tik teisiškai yra įmanoma.

Saugos pažymėjimasPažymėjimo siuntimo paslauga15.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasPsichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo kursai450.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasKatilų, kūrenamų dujomis, kietu ir skystu kuru, kūriko (operatoriaus) pažymėjimas95.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasErgonominių rizikos veiksnių vertinimo kursai390.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasNuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatorius pažymėjimas85.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasBokštinio krano operatoriaus pažymėjimas85.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasHidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas95.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasAutomobilinio strėlinio krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus pažymėjimas95.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasSlėginių indų operatoriaus pažymėjimas85.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDegiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus pažymėjimas85.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDarbuotojo, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose, pažymėjimas65.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDarbuotojo, dirbančio potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėjimas65.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDarbuotojų, vykdančių grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, pažymėjimas65.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDarbuotojo, dirbančio potencialiai pavojingais įrenginiais, pažymėjimas65.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasPastolių montuotojo pažymėjimas75.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDarbuotojų, dirbančių požeminėse erdvėse, pažymėjimas65.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasKėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus pažymėjimas85.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasDarbuotojų atstovo, komiteto nario pažymėjimas50.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasVertimas į anglų k.29.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasAukštalipio darbų vadovo pažymėjimas78.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasKrovinių kabinėtojo (stropuotojo) pažymėjimas darbuotojui70.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasAukštalipio pažymėjimas darbuotojui - darbai aukštyje70.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasAutokrautuvo vairuotojo pažymėjimas - Krautuvo/Keltuvo95.00
Saugos pažymėjimas
Saugos pažymėjimasPadalinio vadovo pažymėjimas82.00
Saugos pažymėjimas

TIKSLINIAI SAUGOS DOKUMENTAI IR JŲ KOMPLEKTAI

Kai jūs turite didžiąją dalį dokumentų arba jums buvo įvykęs įmonės patikrinimas iš LR Valstybinės darbo inspekcijos, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos ar Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir buvo nustatyti tam tikri trūkumai.

Šie dokumentai yra skirti tam tikslui, kai jūs žinote ko iš dokumentacijos jums būtent trūksta įmonėje. Priešingu atveju siūlome pasinaudoti mūsų saugos dokumentų paketais, kur mes nustatome reikiamus ir parengiame visus dokumentus (dažniausiai šie dokumentai įeina į bendrus dokumentų komplektus).

Šie dokumentų komplektai yra tinkantys kiekvienai įmonei. Tai yra šabloniški, tačiau užpildyti dokumentų komplektas įmonei, raudonai esančias vietas reikės pakoreguoti įrašant savo įmonės pavadinimą, kodą, vadovą. Plačiau apie dokumentų paketą paspaudus ant prekės paveikslėlio.

Kiti dokumentai yra optimalūs – tinkantys visoms įmonėms.

*Jei nepavyktų visko pakeisti patiems, parašykite mums – atliksime tai už jus.

SAUGOS IR SVEIKATOS IR PAREIGINĖS INSTRUKCIJOS (PAREIGINIAI NUOSTATAI)

Administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas25.00
Atliekančio kepimo darbus saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Atliekančio krovos darbus rankiniu būdu saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Atliekancio stropavimo darbus saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Atliekančio suvirinimo darbus saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Autokrautuvo vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Barmeno saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Buhalterės pareiginė instrukcija, žurnalas, įsakymas15.00
Dirbančio aukštyje saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio cheminėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio dujiniu suvirinimo aparatu saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio gręžimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio kampiniu šlifuokliu saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio kilnojamais elektriniais įrenginiais saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio medienos šlifavimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio metalo pjaustymo pjūklu saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Dirbančio pneumatiniais įrankiais saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Elektriko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Inžinieriaus energetiko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Įvadinė saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Kiemsargio saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Mechaniko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Metalo šlifuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Montuojančio – demontuojančio pastolius saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Neelektrotechninio personalo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Pardavėjo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Pirmos pagalbos suteikimo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Šaltkalvio – remontininko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Sandėlininko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Siuvėjo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Ūkio dalies vedėjo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Vadybininko saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Vairuojančio automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsak.19.00
Vairuotojo - ekspeditoriaus saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00
Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija, žurnalas, įsakymas19.00

Vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais saugą ir sveikatą, saugos instrukcijos yra rengiamos:

 1. Tam tikriems darbams pvz. Darbai, atliekami aukštyje; Krovinių tvarkymas rankomis; Administraciniai darbai ir kt.
 2. Tam tikroms pareigoms pvz. Administracijos darbuotojas; Pagalbinis darbuotojas; Statybos darbininkas ir kt.
 3. Dirbant su tam tikra įranga pvz. Dirbant kampinių šlikuokliu; Dirbant su tekinimo staklėmis; Dirbant su pneumatiniais įrankiais ir kt.

Paprastai tariant turite įsivaizduoti kokie darbai pas jus įmonėje bus atliekami ir nustatyti kokios instrukcijos jums būtų tinkamiausios.

Vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais pareiginių instrukcijų rengimą, jos yra rengiamos:

 1. tam tikrų pareigybių darbuotojams (tam tikroms pareigybėms)

Paprastai tariant turite nustatyti pilną pareigybių sąrašą pas jus įmonėje pagal tai bus aišku kokios pareiginės instrukcijos jums bus reikalingos.

FIZINĖS PREKĖS

Taip, kuo daugiau užsakote, tuo didesnį nuolaidos kodą jums leidžiama pritaikyti. Paspauskite „pirkti” and visų reikiamų paslaugų, tuomet paspauskite ant krepšelio (esančio dešinės pusės apačioje) ir spauskite „Nuolaidos kodai” – „pritaikyti nuolaidos kodą”.

PASTABA:

Atkreipkite dėmesį, jog vienas nuolaidos kodas gali būti pritaikytas tik jei jums nereikia gaisrinės saugos dokumentų iš bendrojo paketo – nesumaišykite.

Šiame puslapyje pateikiama tik dalis mūsų saugos paslaugų, kurias galite užsisakyti, kainų. Mūsų paslaugų spektras yra gerokai platesnis, neradus reikiamos paslaugos, prašome susisiekti.

*DĖL kitokios įmonės specifikos ar specifinio poreikio prašome susisiekti.

**užpildę dokumentų rengimo anketą, atsiųskite mums el. paštu, mes sutikrinsime duomenis ir sudarysime nuolatinių paslaugų sutartį.

***Neformaliajam suaugusiųjų švietimui netaikomas PVM, kitų paslaugų kainos pateiktos be PVM, kitų dokumentų kainos yra nurodytos be PVM.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.