Pavienių dokumentų parduotuvė:

Šiame puslapyje pateikiama tik dalis mūsų saugos paslaugų, kurias galite užsisakyti, kainų. Mūsų paslaugų spektras yra gerokai platesnis, neradus reikiamos paslaugos, prašome susisiekti.

PRIVALOMA:

 1. Vadovui arba atsakingam asmeniui už saugą įmonėje yra privaloma įgyti darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimus galite įsigyti šioje parduotuvėje.
 2. Būti susitvarkius darbų ir gaisrinės saugos dokumentus (saugos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, mokymo, instruktavimo, neblaivumo prevencijas ir daugybę kitų tvarkų) -galite pasinaudoti paslauga “Saugos dokumentų paketas įmonei”.
 3. Būti susitvarkius bent minimalius asmens duomenų apsaugos dokumentus -galite pasinaudoti paslauga “ADA dokumentai”.
 4. Būti atlikus darbo vietų profesinės rizikos vertinimą (tai iš esmės yra paskutinis darbas, kuris atliekamas kai įmonė jau pilnai įrengta) -jei aktualu (galite parašyti mums apačioje esančioje užklausos formoje arba nurodyti dokumentų rengimo anketoje).
 5. Darbuotojams reikės pasitikrinti sveikatą, pagal mūsų parengtus sveikatos tikrinimosi faktorius (užsakant saugos dokumentų paketą įmonei) bei tam tikroms veikloms pvz. dirbant su maistu reikės įgyti ir higienos įgūdžių pažymėjimus.
 6. Jei neturite reikiamų žinių galime atlikti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos auditą jūsų įmonėje (įvertinti patalpas, įrangos išdėstymą, gaisrinio inventoriaus parinkimą ir kt.) -jei aktualu, galime atlikti auditą (galite parašyti mums apačioje esančioje užklausos formoje).

KAS SVARBIAUSIA NORINT SUTAUPYTI?

Patys svarbiausi yra 1 ir 2 punktai, nuo ko ir reikėtų pradėti (šių sričių institucijos labiausiai kontroliuoja ir tikrina įmones), vėliau pagal galimybės tvarkyti ir kitus punktus.

IŠPILDŽIUS visus aukščiau nurodytus reikalavimus (pagal visus punktus) galite būti užtikrinti, jog 100% atitiksite saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos reikalavimus savo įmonėje.

Šias sritis kontroliuojančios institucijos (kurios atlieka įmonių patikrinimus) yra:

LR Valstybinė darbo inspekcija

Priešgaisrinės ir gelbėjimo depardamentas

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

PASTABOS:

*PAŽYMĖJIMAI – Jei vadovas skiria atsakingą asmenį už saugą įmonėje, vadovas pats be jokių išimčių privalo išsilaikyti bent “Darbų saugos pažymėjimas – įmonės vadovui”. Taip pat atsakingas asmuo privalo išsilaikyti “Darbų saugos pažymėjimas – atsakingas asmuo”+ “Gaisrinės saugos pažymėjimas”.

*Darbo vietų profesinės rizikos vertinimą rekomenduojame palikti kaip antrinį procesą, kai pilnai įsteigsite visas darbo vietas ir jau pilnai galėsite pradėti darbus (įmonės kūrimo stadijoje to paprastai padaryti neįmanoma). Šio vertinimo kaina skaičiuojama atskirai, kadangi reikia įsigilinti į įmonės specifiką ir darbus, tačiau užsakius mūsų dokumentus ir užpildžius dokumentų rengimo anketą visą informaciją jau turėtume;

Taip, kuo daugiau užsakote, tuo didesnį nuolaidos kodą jums leidžiama pritaikyti. Paspauskite “pirkti” and visų reikiamų paslaugų, tuomet paspauskite ant krepšelio (esančio dešinės pusės apačioje) ir spauskite “Nuolaidos kodai” – “pritaikyti nuolaidos kodą”.

PASTABA:

Atkreipkite dėmesį, jog vienas nuolaidos kodas gali būti pritaikytas tik jei jums nereikia gaisrinės saugos dokumentų iš bendrojo paketo – nesumaišykite.

SAUGOS PAŽYMĖJIMAI

Dėl labai painaus reglamentavimo bandome išaiškinti pavyzdžiais (kadangi pažymėjimų poreikis priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos ir kt.)

1 Situacija: Esu įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus bei būti atsakingu už saugą savo įmonėje (bus smulki įmonė ne daugiau 9 darbuotojų):

PRIVALOMAS: gaisrinės saugos pažymėjimas + darbų saugos pažymėjimas – vadovui.

2 Situacija: Esu įmonės vadovas ir planuoju turėti virš 9 darbuotojų ir būti pats atsakingas už saugą:

PRIVALOMAS: gaisrinės saugos pažymėjimas + darbų saugos pažymėjimas – atsakingas asmuo.

3 Situacija: Esu įmonės vadovas, tačiau planuoju paskirti kitą atsakingą asmenį už saugą įmonėje:

PRIVALOMAS:

3.1. įmonės vadovui privaloma be išimčių: darbų saugos pažymėjimas – vadovui;

3.2. Jūsų atsakingam asmeniui už saugą įmonėje privaloma: gaisrinės saugos pažymėjimas + darbų saugos pažymėjimas – atsakingas asmuo.

Papildoma informacija:

*Atsakingo asmens pažymėjimus jums parenkame maksimaliai aukščiausius galimus pagal jūsų išsilavinimą:

*1. Jei jūsų išsilavinimas aukštasis, parenkame – saugos specialisto visų ek. veiklų rūsių įmonėse darbų saugos pažymėjimą.

*2. Jei jūsų išsilavinimas nėra aukštasis, parenkame atsakingo asmens darbų saugos pažymėjimą aukščiausiai galimai grupe.

*3. Įmonių vadovams “darbų saugos pažymėjimas – vadovui” kvalifikaciniai reikalavimais nenumatyti.

Jei turite pageidavimų konkrečiai tam tikram pažymėjimui – prašome nurodyti pastabų laukelyje apmokėjimo metu. Parenkame pažymėjimus už jus dėl paprastumo, kadangi nedirbančiam šioje srityje asmeniui yra sudėtinga suprasti kokio būtent pažymėjimo reikia dėl painių įstatymų, tačiau jei norėsite įsigilinti plačiau, pažymėjimų reikalavimai nusakomi įstatymais:

Saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai;

LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas dėl švietimo programų patvirtinimo.

Mes, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, vykdome mokymus nuotoliniu būdu (virtualioje aplinkoje). Taikant šį metodą paslaugą jums pradedame suteikti per 1 darbo dieną. Kadangi kursai yra paremti nuotoliniu savarankišku mokymu (su mūsų dėstytojų pagalba ir priežiūra) ir yra neformalūs, todėl nereikia laukti kol susirinks grupė, kad galėtume organizuoti mokymus. Šiuos mokymus vykdome kiekvieną dieną ir paslaugą stengiamės jums suteikti maksimaliai greitai kaip tik teisiškai yra įmanoma.

KITI ATSAKINGŲ ASMENŲ, DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMAI

DARBŲ IR GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI ĮMONEI

Tai priklauso nuo to ar jūsų vykdoma veikla yra administracinė ar ne. Administracine veikla laikoma veikla, kurios pobūdis yra administracinis pvz. darbas su kompiuteriu, bendravimas su klientais ar vykimas pas juos. Tai yra visa veikla, kurią atliekant nėra nenaudojamas fizinis krūvis, cheminės medžiagos, gamybiniai įrenginiai ir kt.

1 Situacija: Esu naujos įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus ir veikla administracinė:

Reikėtų rinktis (priklausomai nuo planuojamo darbuotojų skaičiaus):

1.1. iki 10 darbuotojų: Saugos dokumentų paketas įmonei 1;

1.2. iki 49 darbuotojų: Saugos dokumentų paketas įmonei 3;

2 Situacija: Esu naujos įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus  ir veikla ne administracija (pvz. gamyba, sandėliavimas ir visa kita veikla):

Reikėtų rinktis (priklausomai nuo planuojamo darbuotojų skaičiaus):

2.1. iki 10 darbuotojų: Saugos dokumentų paketas įmonei 2

2.2. iki 49 darbuotojų: Saugos dokumentų paketas įmonei 4

3 Situacija: Esu jau veikiančios įmonės vadovas ir noriu atnaujinti saugos dokumentaciją:

Prašome rinktis dokumentų paketą vadovaujantis 1 ar 2 nurodyta situacija pagal įmonės veiklą ir darbuotojų skaičių. Turint senesnius kaip 2017-07-01 dokumentus rekomenduojame viską rengti iš naujo, kadangi buvo labai daug pakeitimų.

*Saugos dokumentų paketai įmonei sudaromi vadovaujantis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktais, galiojančiais šiai dienai. Šie dokumentai apima visus privalomus turėti saugos ir sveikatos (darbų saugos), gaisrinės saugos dokumentus įmonei.

   Užsakius dokumentų paketą yra privaloma užpildyti mūsų dokumentų rengimo anketą, kurią gavę išanalizuojame jūsų įmonės specifiką, nustatome kokių būtent dokumentų jums reikia ir juos parengiame. Tai nėra šabloniniai dokumentai, mes perduodame paslaugą, dokumentus pilnai parenkame ir pritaikome jūsų įmonei (pilnai užpildome visus reikiamus įsakymus, saugos žurnalus, surašome datas ir kt.) iš jūsų pusės lieka tik surinkti vadovo ir darbuotojų parašus. Dokumentų rengimo paslauga (gavus užpildyta anketą) suteikiama per 5 darbo dienas, esant skubesniam poreikiui, prašome nurodyti, galime parengti per 1-2 darbo dienas.

Dokumentų nustatymui mes orientuojamės pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Šiuo atveju įmonių kontrolę ir patikrinimus vykdo LR Valstybinė darbo inspekcija (VDI), taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Šios kontroliuojančios institucijos skelbia įmonės patikrinimo klausimynus (kurie leidžia orientuotis į saugos reikalavimus įmonėms, kadangi įstatymų yra labai daug, o reikalavimų – galybė).

VDI įmonės patikrinimo PILNIAUSIĄ klausimyną rasite ČIA

PAGD klausimynus rasite ČIA.

Klausimynai nėra vienintelis būdas, pagal kurį nustatome reikalavimus, dirbdami šioje srityje praktiškai dalyvaujame įmonių patikrinimuose ir atstovaujame įmones prieš šias institucijas. Esame sukūrę pilnus dokumentų paketus tiek vadovaujantis reikalavimais, tiek įvairiomis inspektorių rekomendacijomis. Stengiamės kiekvienai įmonei parengti pilną dokumentų paketą, kurį turint padengtumėte visus reikalavimus ir rekomendacijas savo įmonėje.

Saugos dokumentų paketo sudėtis savo apimtimi apytiksliai yra 80% saugos ir sveikatos srities dalis. Likusi apytikslė dalis priklauso gaisrinei saugai.

Rengdami dokumentus išanalizuojame jūsų įmonės veiklą ir kitus reikšmingus kriterijus, bei nustatome kokių būtent saugos dokumentų reikia bei juos parengiame.

Preliminarią dokumentų paketų (darbų saugos ir gaisrinės saugos) sudėtį galite rasti ČIA.

Jei gaisrinės saugos dokumentus įmonei jau turite, jūsų išsirinktam dokumentų paketui pritaikysime 20% nuolaidą ir gaisrinės saugos dokumentų netrauksime. Gaisrinė sauga visumoje dokumentų paketo sudaro apie tik 10-20% viso dokumento paketo apimties.

Tam, kad pasinaudoti nuolaida užsakant tik darbų saugos dokumentus, išsirinkite jums reikiamą dokumentų paketą, paspauskite “pirkti”, atsidarykite dešinėje pusėje (apačioje) esantį krepšelį, jame spauskite “Nuolaidos kodai” ir tuomet “Pritaikyti nuolaidos kodą”, tuomet jums bus pritaikyta nuolaida pasirinktam dokumentų paketu.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTAI ĮMONEI

Rengdami dokumentus išanalizuojame jūsų įmonės veiklą ir kitus reikšmingus kriterijus, bei nustatome kokių būtent asmens duomenų apsaugos dokumentų reikia bei juos parengiame.

Preliminarią asmens duomenų apsaugos dokumentų paketų “ADA dokumentai įmonei-…” sudėtį galite rasti ČIA.

ADA dokumentai įmonei – pagrindinis” šį asmens duomenų apsaugos dokumentų paketą galite rinktis jei įmonė netvarko specialių kategorijų asmens duomenų (ypač privatūs asmens duomenys), taip pat netvarko asmens duomenų masiniu būdu, masinei rinkodarai ir kt.  Paprastai tariant daugeliui įmonių tokio dokumentų paketo pilnai užtenka. Priešingu atveju reikia rinktis “ADA dokumentai įmonei – išplėstinis” šį dokumentų paketą galite rinktis jei norite 100% būti garantuoti, jog nieko iš asmens duomenų apsaugos dokumentacijos įmonėje jums netruks ir jūsų veiklą apimą didesnį kiekį fizinių asmenų asmens duomenų kategorijų.

Dokumentų nustatymui mes orientuojamės pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Šiuo atveju įmonių kontrolę ir patikrinimus vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Šios kontroliuojančios institucijos skelbia įmonės patikrinimo klausimynus (kurie leidžia orientuotis į saugos reikalavimus įmonėms, kadangi įstatymų yra labai daug, o reikalavimų – galybė).

VDAI klausimynus rasite ČIA.

Klausimynai nėra vienintelis būdas, pagal kurį nustatome reikalavimus, dirbdami šioje srityje praktiškai dalyvaujame įmonių patikrinimuose ir atstovaujame įmones prieš šias institucijas. Esame sukūrę pilnus dokumentų paketus tiek vadovaujantis reikalavimais, tiek įvairiomis inspektorių rekomendacijomis. Stengiamės kiekvienai įmonei parengti pilną dokumentų paketą, kurį turint padengtumėte visus reikalavimus ir rekomendacijas savo įmonėje.

SPECIFINIAI SAUGOS DOKUMENTŲ KOMPLEKTAI

Kai jūs turite didžiąją dalį dokumentų arba jums buvo įvykęs įmonės patikrinimas iš LR Valstybinės darbo inspekcijos, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos ar Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir buvo nustatyti tam tikri trūkumai.

Šie dokumentai yra skirti tam tikslui, kai jūs žinote ko iš dokumentacijos jums būtent trūksta įmonėje. Priešingu atveju siūlome pasinaudoti mūsų saugos dokumentų paketais, kur mes nustatome reikiamus ir parengiame visus dokumentus (dažniausiai šie dokumentai įeina į bendrus dokumentų komplektus).

Šie dokumentų komplektai yra tinkantys kiekvienai įmonei. Tai yra šabloniški, tačiau užpildyti dokumentų komplektas įmonei, raudonai esančias vietas reikės pakoreguoti įrašant savo įmonės pavadinimą, kodą, vadovą. Plačiau apie dokumentų paketą paspaudus ant prekės paveikslėlio.

Kiti dokumentai yra optimalūs – tinkantys visoms įmonėms.

*Jei nepavyktų visko pakeisti patiems, parašykite mums – atliksime tai už jus.

*Neformaliajam suaugusiųjų švietimui netaikomas PVM, kitų paslaugų kainos pateiktos be PVM.

PAVIENIAI SAUGOS DOKUMENTAI

ATSKIRUS SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS, ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTUS RASITE PAVIENIŲ DOKUMENTŲ PARDUOTUVĖJE ČIA:

PATIKĖKITE SAVO ĮMONĖS NUOLATINĘ PRIEŽIŪRĄ MŪSŲ SAUGOS SPECIALISTAMS

Nuolatinė įmonės priežiūra

mažai įmonei (iki 15 darbuotojų)
50 +PVM/mėn
 • Darbų saugos priežiūra
 • Gaisrinės saugos priežiūra
 • Dokumentų atnaujinimai
 • Nuolatinė kontrolė
 • Konsultacijos
 • Kiti aktualūs sprendimai

Nuolatinė įmonės priežiūra

nedidelei įmonei (iki 30 darbuotojų)
90 +PVM/mėn
 • Darbų saugos priežiūra
 • Gaisrinės saugos priežiūra
 • Dokumentų atnaujinimai
 • Nuolatinė kontrolė
 • Konsultacijos
 • Kiti aktualūs sprendimai

Įmonės atstovavimo paslaugos

nedidelei įmonei (iki 15 darbuotojų)
90 +PVM/mėn
 • Darbų saugos atstovavimas
 • Gaisrinės saugos atstovavimas
 • Įmonės vizitavimai
 • Atstovavimas prieš valstybines institucijas
 • Dokumentų atnaujinimai
 • Konsultacijos
 • Daugybė kitų funkcijų
MAKSIMALUS

Įmonės atstovavimo paslaugos

nedidelei įmonei (iki 30 darbuotojų)
120 +PVM/mėn
 • Darbų saugos atstovavimas
 • Gaisrinės saugos atstovavimas
 • Įmonės vizitavimai
 • Atstovavimas prieš valstybines institucijas
 • Dokumentų atnaujinimai
 • Konsultacijos
 • Daugybė kitų funkcijų
MAKSIMALUS

*DĖL kitokios įmonės specifikos ar specifinio poreikio prašome susisiekti.

**užpildę dokumentų rengimo anketą, atsiųskite mums el. paštu, mes sutikrinsime duomenis ir sudarysime nuolatinių paslaugų sutartį.

Neradote ko ieškojote? Pasinaudokite mūsų pavienių saugos dokumentų parduotuve:

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.