PRIVALOMA:

 1. Vadovui arba atsakingam asmeniui už saugą įmonėje yra privaloma įgyti darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimus galite įsigyti šioje parduotuvėje.
 2. Būti susitvarkius darbų ir gaisrinės saugos dokumentus (saugos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, mokymo, instruktavimo, neblaivumo prevencijas ir daugybę kitų tvarkų) -galite pasinaudoti paslauga „Saugos dokumentų paketas įmonei”.
 3. Būti susitvarkius bent minimalius asmens duomenų apsaugos dokumentus -galite pasinaudoti paslauga „ADA dokumentai”.
 4. Būti atlikus darbo vietų profesinės rizikos vertinimą (tai iš esmės yra paskutinis darbas, kuris atliekamas kai įmonė jau pilnai įrengta) -jei aktualu (galite parašyti mums apačioje esančioje užklausos formoje arba nurodyti dokumentų rengimo anketoje).
 5. Darbuotojams reikės pasitikrinti sveikatą, pagal mūsų parengtus sveikatos tikrinimosi faktorius (užsakant saugos dokumentų paketą įmonei) bei tam tikroms veikloms pvz. dirbant su maistu reikės įgyti ir higienos įgūdžių pažymėjimus.
 6. Jei neturite reikiamų žinių galime atlikti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos auditą jūsų įmonėje (įvertinti patalpas, įrangos išdėstymą, gaisrinio inventoriaus parinkimą ir kt.) -jei aktualu, galime atlikti auditą (galite parašyti mums apačioje esančioje užklausos formoje).

KAS SVARBIAUSIA NORINT SUTAUPYTI?

Patys svarbiausi yra 1 ir 2 punktai, nuo ko ir reikėtų pradėti (šių sričių institucijos labiausiai kontroliuoja ir tikrina įmones), vėliau pagal galimybės tvarkyti ir kitus punktus.

IŠPILDŽIUS visus aukščiau nurodytus reikalavimus (pagal visus punktus) galite būti užtikrinti, jog 100% atitiksite saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos reikalavimus savo įmonėje.

Šias sritis kontroliuojančios institucijos (kurios atlieka įmonių patikrinimus) yra:

LR Valstybinė darbo inspekcija

Priešgaisrinės ir gelbėjimo depardamentas

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

PASTABOS:

*PAŽYMĖJIMAI – Jei vadovas skiria atsakingą asmenį už saugą įmonėje, vadovas pats be jokių išimčių privalo išsilaikyti bent „Darbų saugos pažymėjimas – įmonės vadovui”. Taip pat atsakingas asmuo privalo išsilaikyti „Darbų saugos pažymėjimas – atsakingas asmuo”+ „Gaisrinės saugos pažymėjimas”.

*Darbo vietų profesinės rizikos vertinimą rekomenduojame palikti kaip antrinį procesą, kai pilnai įsteigsite visas darbo vietas ir jau pilnai galėsite pradėti darbus (įmonės kūrimo stadijoje to paprastai padaryti neįmanoma). Šio vertinimo kaina skaičiuojama atskirai, kadangi reikia įsigilinti į įmonės specifiką ir darbus, tačiau užsakius mūsų dokumentus ir užpildžius dokumentų rengimo anketą visą informaciją jau turėtume;

SAUGOS PAŽYMĖJIMAI

Dėl labai painaus reglamentavimo bandome išaiškinti pavyzdžiais (kadangi pažymėjimų poreikis priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos ir kt.)

1 Situacija: Esu įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus bei būti atsakingu už saugą savo įmonėje:

PRIVALOMAS: darbų saugos pažymėjimas – atsakingas/specialistas + gaisrinės saugos pažymėjimas.

2 Situacija: Esu įmonės vadovas, tačiau planuoju paskirti kitą atsakingą asmenį už saugą įmonėje:

PRIVALOMAS:

3.1. įmonės vadovui privaloma be išimčių: darbų saugos pažymėjimas – vadovui;

3.2. Jūsų atsakingam asmeniui už saugą įmonėje privaloma: gaisrinės saugos pažymėjimas + darbų saugos pažymėjimas – atsakingas/specialistas.

Papildoma informacija:

*Atsakingo asmens pažymėjimus jums parenkame maksimaliai aukščiausius galimus pagal jūsų išsilavinimą:

*1. Jei jūsų išsilavinimas aukštasis, parenkame – saugos specialisto visų ek. veiklų rūšių įmonėse darbų saugos pažymėjimą.

*2. Jei jūsų išsilavinimas nėra aukštasis, parenkame atsakingo asmens darbų saugos pažymėjimą aukščiausiai galimai grupe.

*3. Įmonių vadovams “darbų saugos pažymėjimas – vadovui” kvalifikaciniai reikalavimais nenumatyti.

Jei turite pageidavimų konkrečiai tam tikram pažymėjimui – prašome nurodyti pastabų laukelyje apmokėjimo metu. Parenkame pažymėjimus už jus dėl paprastumo, kadangi nedirbančiam šioje srityje asmeniui yra sudėtinga suprasti kokio būtent pažymėjimo reikia dėl painių įstatymų, tačiau jei norėsite įsigilinti plačiau, pažymėjimų reikalavimai nusakomi įstatymais:

Saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai;

LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas dėl švietimo programų patvirtinimo.

ATSAKINGŲ ASMENŲ, DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMAI

Mes, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, vykdome mokymus nuotoliniu būdu (virtualioje aplinkoje). Taikant šį metodą paslaugą jums pradedame suteikti per 1 darbo dieną. Kadangi kursai yra paremti nuotoliniu savarankišku mokymu (su mūsų dėstytojų pagalba ir priežiūra) ir yra neformalūs, todėl nereikia laukti kol susirinks grupė, kad galėtume organizuoti mokymus. Šiuos mokymus vykdome kiekvieną dieną ir paslaugą stengiamės jums suteikti maksimaliai greitai kaip tik teisiškai yra įmanoma.

GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI ĮMONĖMS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

DARBŲ, GAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ KOMPLEKTO RENGIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

Tai priklauso nuo to ar jūsų vykdoma veikla yra administracinė ar ne. Administracine veikla laikoma veikla, kurios pobūdis yra administracinis pvz. darbas su kompiuteriu, bendravimas su klientais ar vykimas pas juos. Tai yra visa veikla, kurią atliekant nėra nenaudojamas fizinis krūvis, cheminės medžiagos, gamybiniai įrenginiai ir kt.

1 Situacija: Esu naujos įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus ir veikla administracinė:

Reikėtų rinktis administracinės veiklos dokumentų paketą.

2 Situacija: Esu naujos įmonės vadovas ir planuoju įdarbinti darbuotojus  ir veikla ne administracija (pvz. gamyba, sandėliavimas ir visa kita veikla):

Reikėtų rinktis ne administracinės veiklos dokumentų paketą.

3 Situacija: Esu jau veikiančios įmonės vadovas ir noriu atnaujinti saugos dokumentaciją:

Prašome rinktis dokumentų paketą vadovaujantis 1 ar 2 nurodyta situacija pagal įmonės veiklą ir darbuotojų skaičių. Turint senesnius kaip 2017-07-01 dokumentus rekomenduojame viską rengti iš naujo, kadangi buvo labai daug pakeitimų.

*Saugos dokumentų paketai įmonei sudaromi vadovaujantis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktais, galiojančiais šiai dienai. Šie dokumentai apima visus privalomus turėti saugos ir sveikatos (darbų saugos), gaisrinės saugos dokumentus įmonei.

   Užsakius dokumentų paketą yra privaloma užpildyti mūsų dokumentų rengimo anketą, kurią gavę išanalizuojame jūsų įmonės specifiką, nustatome kokių būtent dokumentų jums reikia ir juos parengiame. Tai nėra šabloniniai dokumentai, mes perduodame paslaugą, dokumentus pilnai parenkame ir pritaikome jūsų įmonei (pilnai užpildome visus reikiamus įsakymus, saugos žurnalus, surašome datas ir kt.) iš jūsų pusės lieka tik surinkti vadovo ir darbuotojų parašus. Dokumentų rengimo paslauga (gavus užpildyta anketą) suteikiama per 5 darbo dienas, esant skubesniam poreikiui, prašome nurodyti, galime parengti per 1-2 darbo dienas.

Rengdami dokumentus išanalizuojame jūsų įmonės veiklą ir kitus reikšmingus kriterijus, bei nustatome kokių būtent saugos dokumentų reikia bei juos parengiame.

Išsamesnę dokumentų paketų sudėti rasite pasirinkę jums aktualų dokumentų paketą ir paspaudus „Pilna rengiamų dokumentų komplekto sudėtis pateikta čia (paspauskite)”

Preliminarią įmonei privalomų dokumentų paketų (darbų saugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos) sudėtį galite rasti  ČIA. Tikslesnę sudėtį, kokie dokumentai bus parengti (įvertinus jūsų įmonės kriterijus) galite rasti paspaudę ant jus dominančio dokumentų paketo.

Jei gaisrinės saugos dokumentus įmonei jau turite, jūsų išsirinktam dokumentų paketui pritaikysime 20% nuolaidą ir gaisrinės saugos dokumentų netrauksime. Gaisrinė sauga visumoje dokumentų paketo sudaro apie tik 10-20% viso dokumento paketo apimties.

Tam, kad pasinaudoti nuolaida užsakant tik darbų saugos dokumentus, išsirinkite jums reikiamą dokumentų paketą, paspauskite „pirkti”, atsidarykite dešinėje pusėje (apačioje) esantį krepšelį, jame spauskite „Nuolaidos kodai” ir tuomet „Pritaikyti nuolaidos kodą”, tuomet jums bus pritaikyta nuolaida pasirinktam dokumentų paketu.

Dokumentų nustatymui mes orientuojamės pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Šiuo atveju įmonių kontrolę ir patikrinimus vykdo LR Valstybinė darbo inspekcija (VDI), taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Šios kontroliuojančios institucijos skelbia įmonės patikrinimo klausimynus (kurie leidžia orientuotis į saugos reikalavimus įmonėms, kadangi įstatymų yra labai daug, o reikalavimų – galybė).

VDI įmonės patikrinimo PILNIAUSIĄ klausimyną rasite ČIA

PAGD klausimynus rasite ČIA.

Civilinės saugos reikalavimus pagrinde aprašo LR Civilinės saugos įstatymas.

Klausimynai nėra vienintelis būdas, pagal kurį nustatome reikalavimus, dirbdami šioje srityje praktiškai dalyvaujame įmonių patikrinimuose ir atstovaujame įmones prieš šias institucijas. Esame sukūrę pilnus dokumentų paketus tiek vadovaujantis reikalavimais, tiek įvairiomis inspektorių rekomendacijomis. Stengiamės kiekvienai įmonei parengti pilną dokumentų paketą, kurį turint padengtumėte visus reikalavimus ir rekomendacijas savo įmonėje.

Saugos dokumentų paketo sudėtis savo apimtimi apytiksliai yra 80% saugos ir sveikatos srities dalis. Likusi apytikslė dalis priklauso gaisrinei saugai.

*Užsakius šiuos paketus nustatomi ir parengiami visi privalomi dokumentai (saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos) įmonei iki 19 darbuotojų, esant įmonės darbuotojų skaičiui virš 19, prašome susisiekti su vadybininke mūsų kontaktais ir gauti specialų pasiūlymą.

Rengdami dokumentus išanalizuojame jūsų įmonės veiklą ir kitus reikšmingus kriterijus, bei nustatome kokių būtent asmens duomenų apsaugos dokumentų reikia bei juos parengiame.

Preliminarią asmens duomenų apsaugos dokumentų paketų „ADA dokumentai įmonei-…” sudėtį galite rasti ČIA.

ADA dokumentai įmonei – pagrindinis” šį asmens duomenų apsaugos dokumentų paketą galite rinktis jei įmonė netvarko specialių kategorijų asmens duomenų (ypač privatūs asmens duomenys), taip pat netvarko asmens duomenų masiniu būdu, masinei rinkodarai ir kt.  Paprastai tariant daugeliui įmonių tokio dokumentų paketo pilnai užtenka. Priešingu atveju reikia rinktis „ADA dokumentai įmonei – išplėstinis” šį dokumentų paketą galite rinktis jei norite 100% būti garantuoti, jog nieko iš asmens duomenų apsaugos dokumentacijos įmonėje jums netruks ir jūsų veiklą apimą didesnį kiekį fizinių asmenų asmens duomenų kategorijų.

Dokumentų nustatymui mes orientuojamės pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Šiuo atveju įmonių kontrolę ir patikrinimus vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Šios kontroliuojančios institucijos skelbia įmonės patikrinimo klausimynus (kurie leidžia orientuotis į saugos reikalavimus įmonėms, kadangi įstatymų yra labai daug, o reikalavimų – galybė).

VDAI klausimynus rasite ČIA.

Klausimynai nėra vienintelis būdas, pagal kurį nustatome reikalavimus, dirbdami šioje srityje praktiškai dalyvaujame įmonių patikrinimuose ir atstovaujame įmones prieš šias institucijas. Esame sukūrę pilnus dokumentų paketus tiek vadovaujantis reikalavimais, tiek įvairiomis inspektorių rekomendacijomis. Stengiamės kiekvienai įmonei parengti pilną dokumentų paketą, kurį turint padengtumėte visus reikalavimus ir rekomendacijas savo įmonėje.

TIKSLINIAI SAUGOS DOKUMENTAI IR JŲ KOMPLEKTAI

Kai jūs turite didžiąją dalį dokumentų arba jums buvo įvykęs įmonės patikrinimas iš LR Valstybinės darbo inspekcijos, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos ar Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir buvo nustatyti tam tikri trūkumai.

Šie dokumentai yra skirti tam tikslui, kai jūs žinote ko iš dokumentacijos jums būtent trūksta įmonėje. Priešingu atveju siūlome pasinaudoti mūsų saugos dokumentų paketais, kur mes nustatome reikiamus ir parengiame visus dokumentus (dažniausiai šie dokumentai įeina į bendrus dokumentų komplektus).

Šie dokumentų komplektai yra tinkantys kiekvienai įmonei. Tai yra šabloniški, tačiau užpildyti dokumentų komplektas įmonei, raudonai esančias vietas reikės pakoreguoti įrašant savo įmonės pavadinimą, kodą, vadovą. Plačiau apie dokumentų paketą paspaudus ant prekės paveikslėlio.

Kiti dokumentai yra optimalūs – tinkantys visoms įmonėms.

*Jei nepavyktų visko pakeisti patiems, parašykite mums – atliksime tai už jus.

SAUGOS IR SVEIKATOS IR PAREIGINĖS INSTRUKCIJOS (PAREIGINIAI NUOSTATAI)

Vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais saugą ir sveikatą, saugos instrukcijos yra rengiamos:

 1. Tam tikriems darbams pvz. Darbai, atliekami aukštyje; Krovinių tvarkymas rankomis; Administraciniai darbai ir kt.
 2. Tam tikroms pareigoms pvz. Administracijos darbuotojas; Pagalbinis darbuotojas; Statybos darbininkas ir kt.
 3. Dirbant su tam tikra įranga pvz. Dirbant kampinių šlikuokliu; Dirbant su tekinimo staklėmis; Dirbant su pneumatiniais įrankiais ir kt.

Paprastai tariant turite įsivaizduoti kokie darbai pas jus įmonėje bus atliekami ir nustatyti kokios instrukcijos jums būtų tinkamiausios.

Vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais pareiginių instrukcijų rengimą, jos yra rengiamos:

 1. tam tikrų pareigybių darbuotojams (tam tikroms pareigybėms)

Paprastai tariant turite nustatyti pilną pareigybių sąrašą pas jus įmonėje pagal tai bus aišku kokios pareiginės instrukcijos jums bus reikalingos.

Taip, kuo daugiau užsakote, tuo didesnį nuolaidos kodą jums leidžiama pritaikyti. Paspauskite „pirkti” and visų reikiamų paslaugų, tuomet paspauskite ant krepšelio (esančio dešinės pusės apačioje) ir spauskite „Nuolaidos kodai” – „pritaikyti nuolaidos kodą”.

PASTABA:

Atkreipkite dėmesį, jog vienas nuolaidos kodas gali būti pritaikytas tik jei jums nereikia gaisrinės saugos dokumentų iš bendrojo paketo – nesumaišykite.

Šiame puslapyje pateikiama tik dalis mūsų saugos paslaugų, kurias galite užsisakyti, kainų. Mūsų paslaugų spektras yra gerokai platesnis, neradus reikiamos paslaugos, prašome susisiekti.

*DĖL kitokios įmonės specifikos ar specifinio poreikio prašome susisiekti.

**užpildę dokumentų rengimo anketą, atsiųskite mums el. paštu, mes sutikrinsime duomenis ir sudarysime nuolatinių paslaugų sutartį.

***Neformaliajam suaugusiųjų švietimui netaikomas PVM, kitų paslaugų kainos pateiktos be PVM, kitų dokumentų kainos yra nurodytos be PVM.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Nuolaidos kodai
   qpe6dmaz Gauti 20% nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.