AUKŠTALIPIO DARBŲ PAŽYMĖJIMAS

        Asmenims, baigusiems neformalią mokymo programą “Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus” ir išlaikius baigiamąjį egzaminą yra išduodamas aukštalipio darbų pažymėjimas. Aukštalipių darbams yra priskiriami darbai, atliekant darbus aukštyje (dirbant ant pastolių, naudojant apraišus ir kt.). Darbuotojo apmokymui atsiranda poreikis, jeigu darbuotojas dirba aukštyje. Pagrindinis pavojingas darbas, pagal LR Vyriausybės patvirtintą pavojingų darbų sąrašą. Tokie yra darbai, atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus. Pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai).

Pagrindiniai dirbančio aukštalipio darbus darbuotojo mokymo programos (išduodant aukštalipių darbų pažymėjimą) aspektai

 • Kenksmingi faktoriai, rizikos veiksniai, kylantys pavojai dirbant aukštalipio darbus
  Aukštalipio darbų pažymėjimas - įranga

  Aukštalipio darbai

 • Pagrindinės dinamikos sąvokos. Kritimo ir apsaugos organizavimo pagrindinės grafinės schemos
 • Aukštalipio darbų atlikimas: Pastolių montavimo bei demontavimo darbai. Paklotai, aikštelės, kopėčios ir paaukštinimo priemonėms keliami reikalavimai
 • Darbai lopšiuose, stogų įrengimas ir renovavimas. Rekonstrukcijos ir remonto darbai
 • Darbai atliekami kybant, kopimas į stiebus ir nusileidimas. Apsaugos organizavimo savitumai
 • Aukštalipio darbams naudojamos apsauginės priemonės bei jų bandymai. Apsaugos nuo kritimo iš aukščio: Apsaugos diržai, įtempimo trosai ir kt..
 • Nelaimingi atsitikimai dirbant aukštyje ir jų prevencija, pirmoji pagalba
 • Praktinis darbuotojų mokymas

Baigusiems šią mokymo programą yra svarbus ir praktinis mokymas, žinių įtvirtinimas, kurio metu yra demonstruojama aukštalipio įrangą, apsaugos priemones. Mūsų darbų saugos paslaugas galite užsisakyti paspaudę ant šios nuorodos ar susisiekę su mumis viršuje esančiais kontaktais. Aukštalipio kursai organizuojami įmonės darbuotojams, dirbantiems aukštalipio darbus, darbininkams, naudojantiems aukštalipio įrangą, dirbantiems ant įvairių paaukštinimo priemonių (pastolių ir kt.). Aukštalipio darbų pažymėjimas ir kursai yra reikalingi darbuotojams, kurie dirba ar gali dirbti aukštyje, esant pavojui nukristi ir patirti traumą. Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus turi būti apmokytas ir atestuotas bei instruktuotas tokiems darbams. Tokio darbininko sveikata taip pat turi būti patikrinta ir periodiškai tikrinama. Jei atliekant aukštalipių darbus nėra darbų vadovo, privalo būti taip pat patvirtintos stropavimo (apraišų kabinimo) schemos.