SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAS (DARBŲ SAUGOS SPECIALISTAS) ĮMONEI

   Dėl ypatingai didelio kiekio reikalavimų nesant saugos ir sveikatos specialistu yra sudėtinga nustatyti kokie būtent saugos dokumentai yra privalomi įmonei. Teikiame saugos ir sveikatos specialisto, (darbų saugos specialisto) ir gaisrinės saugos specialisto bei dokumentų rengimo paslaugą įmonėms. Darbų saugos specialistas gali jus pakonsultuoti visais rūpimais saugos klausimais. Mūsų darbų saugos specialistai yra taip pat ir gaisrinė saugos specialistai. Darbų saugą ir gaisrinę saugą rekomenduojame apjungti į dokumentų paketus (tai leidžia sutaupyti paslaugų įkainius ir užtikrinti reikalavimų atitikimą). Šiuos dokumentų paketus arba pavienius dokumentus galite užsisakyti mūsų elektroninėje paslaugų parduotuvėje, paspaudus ČIA.

   Šie saugos dokumentai nėra šabloninio pavidalo, t.y. gavę iš jūsų visą reikiamą informaciją (paprastai užpildžius mūsų saugos dokumentų rengimo anketą), nustatome kokie būtent saugos dokumentai yra privalomi jūsų įmonei ir juos parengiame. Dokumentus sukomplektuojame į paketą (paprastai tai būna .pdf formato failas arba jūsų pageidavimu spausdintinas segtuvas), šiame faile yra išlaikomas eiliškumas pagal svarbą, kurį galite patogiai atsispausdinti vienu „print” paspaudimu (pridedami ir paaiškinimai). Jums pageidavus dokumentus galime atspausdinti ir mes. Visi saugos dokumentai būna pilnai užpildomi (surašomos datos, atsakingi asmenys, įmonės rekvizitai ir kt.) jums iš esmes lieka tik surinkti parašus ir atsakingų asmenų ir darbuotojų ant pridedamų žurnalų formų. Mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms galime pasiūlyti standartines kainas (kurios priklauso nuo įmonės veiklos ir dydžio).

  Dokumentų paketų kainų skirtumas tarp veiklų atsiranda yra dėl šių priežasčių: kitokiai veiklai nei administracinei turi būti ruošiamas didesnis kiekis dokumentų, jų specifika skiriasi. Tai įvairūs asmeninių apsaugos priemonių apskaitos dokumentai, papildomos saugos ir sveikatos instrukcijos, papildomi darbuotojų saugos dokumentai apmokymų darbo vietose įforminimui, supažindinimai ir kt. Siūlome Papildomą paslaugą – įmonių priežiūra, kurią užsisakę gausite visus jūsų įmonės saugos priežiūros privalumus paskiriant mūsų saugos specialistą kaip atsakingą asmenį.

**Yra galimybė užsakyti ir pavienius saugos dokumentus ar instrukcijas, dėl pavienių dokumentų kainų susisiekite su mumis arba ieškokite mūsų pavienių elektroninių dokumentų puslapyje paspaudę čia.

Pilną dokumentų sudėtį rasite ČIA.

Į ruošiamą dokumentaciją įeina (detalus dokumentų planas paaiškėja užpildžius dokumentų ruošimo anketą, tačiau viskas yra įskaičiuota į siūlomą kainą):

Saugos ir sveikatos (darbo sauga):

Saugos ir sveikatos instrukcijos (visos reikiamos) pvz. Administracijos darbuotojo; Atliekančio krovos darbus; Dirbančio elektriniais įrankiais ir kt.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos modulio steigimas (tarnybos nuostatai, asmenų paskyrimai, įsakymai)

Darbo tvarkos taisyklės

Instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka

Mokymo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos tvarka

Darbuotojų sveikatos tikrinimo sąrašas (Veiksniai pagal pareigybes, periodiškumas)

Darbuotojų patikėtinio rinkimo modulis (įsakymai, darbuotojų atstovų teisės ir pareigos)

Darbuotojų pareigybių, kuriems privalomas išankstinis periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas kenksmingų faktorių sąrašas

Incidentų tyrimų, registravimų tvarka ir metodinės rekomendacijos, žurnalo forma

Neblaivumo darbe prevencinės priemonės (įsakymai, tvarkos)

Darbo sutarties vykdymo sustabdymo dėl darbuotojo neblaivumo, apsvaigimo tvarka

Prevencinės priemonės prieš smurtą ir bauginimą darbe

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Įsakymai dėl dokumentų tvirtinimo, asmenų paskyrimo ir kt.

Dokumentacija, kuri gali būti ruošiama atsižvelgiant į detalią jūsų įmonės specifiką:

Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių (AAP) dokumentacija (AAP sąrašas; AAP išdavimo tvarka; rizikų, parenkant AAP vertinimas; darbuotojų AAP apskaitos kortelės)

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, pagal įmonės nustatytą pavojingų darbų sąrašą, neformalių mokymų dokumentacija (mokymo programos, protokolai, testai, įsakymai), pvz. Darbai atliekami tvarkant krovinius rankomis, dirbant cheminėmis medžiagomis, atliekant darbus aukštyje, dirbant triukšme ir kt.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulio steigimas (komiteto nuostatai, asmenų paskyrimai, įsakymai)

Pareiginės instrukcijos

Transporto judėjimo įmonės teritorijoje saugos tvarka

Kopėčių naudojimo ir tikrinimo tvarka

Saugos ir sveikatos instrukcijos pagal atliekamus darbus, dirbant tam tikra įranga, tam tikroms pareigoms

Darbų saugos dokumentacija, rengiama esant 20 ir daugiau darbuotojų įmonėje:

Darbo tarybos rinkimo dokumentacija: Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka; Darbo tarybos rinkimo reikiamų įsakymų ir protokolų, balsavimo biuletenių komplektas; Pranešimas valstybinei darbo inspekcijai apie darbo tarybos sudarymą ar nesudarymą.

Darbo apmokėjimo sistema

Darbų saugos dokumentacija, rengiama esant 50 ir daugiau darbuotojų įmonėje:

Saugos komiteto modulis (komitetų bendrieji nuostatai; komiteto veiklos planas, įsakymai)

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Gaisrinė sauga:

Gaisrinės saugos instrukcijos (atsižvelgiant į jūsų įmonės patalpas, jų kategoriją, laikomas medžiagas bei darbų pobūdį pvz. Bendroji gaisrinės saugos instrukciją, Sandėlio patalpų gaisrinės saugos instrukcija, ugnies darbų atlikimo, veiksmų kilus gaisrui planas ir kt.)

Privalomo darbuotojų gaisrinės saugos neformalių mokymų dokumentacija (mokymo programos, protokolai, įsakymai)

Darbuotojų instruktavimų ir mokymų gaisrinės saugos klausimais tvarka

Įsakymai dėl dokumentų tvirtinimo, asmenų paskyrimo

COVID-19 ir užkrečiamų ligų prevencija:

COVID-19 prevencinių veiksmų planas

Užkrečiamų ligų prevencijos tvarka

Darbuotojų supažindinimo žurnalo forma su COVID-19 prevencijos apsaugos priemonių išdavimo skiltimis

Žurnalų formos:

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalo forma

Darbuotojų gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalo forma

Darbuotojų supažindinimo su neblaivumo tvarkomis, darbo tvarkos taisyklėmis, sveikatos tikrinimosi grafiku supažindinimų forma

Darbuotojų supažindinimo su kitais dokumentais žurnalo forma pvz. cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, įrenginių technine dokumentacija ir kt.

Nelaimingų atsitikimų darbe aktų (incidentų) registravimo žurnalo forma

NUOLATINĖS DARBŲ SAUGOS SPECIALISTO PASLAUGOS

   Teiksaugos ir sveikatos paslaugos įmoneiiame nuolatines saugos sveikatos specialisto priežiūros paslaugas paskiriant atsakingą darbų saugos specialistą, gaisrinės saugos specialistą, asmens duomenų apsaugos specialistą. Mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms paprastai darbų ir gaisrinės saugos paslaugas apjungiame (paskiriant šiose srityse atestuotą specialistą). Įmonių priežiūros paslaugų kaina yra nuo 70 eur./mėn. Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugos paprastai kainuoja nuo 100 eur./mėn.    Mes galime sutartu laiku apsilankyti jūsų įmonėje, aptarti jūsų įmonės saugos priežiūros poreikį ir sąlygas.

   Užsisakyti įmonių priežiūros (saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityse) paslaugą, kuri jums padės išspręsti praktiškai visas šios srities problemas ir kylančius klausimus, taip pat tai bus lyg turint savo nuosavą saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos specialistą. Saugos ir sveikatos specialistas dar yra atpažįstamas darbų saugos specialistas. Taip pat ir su asmens duomenų apsauga paskiriant asmens duomenų apsaugos pareigūną.

SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAS TAIP PAT TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS

   Taip pat teikiame šias saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos paslaugas, kurių kainą galite sužinoti susisiekę puslapio apačioje pateiktais kontaktais. Darbų saugos specialisto ir gaisrinės saugos specialisto teikiamos paslaugos apima:

 1. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimą;
 2. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą;
 3. Įmonės patalpų darbų saugos, gaisrinės saugos auditą;
 4. Saugos mokymus (darbų sauga, gaisrinė sauga) – labai platus spektras mokymo paslaugų;
 5. Pavienių/specifinių dokumentų rengimą;
 6. Asmens duomenų apsaugos auditą, priežiūros paslaugas;
 7. įmonės atstovavimą prieš valstybines institucijas, kai paskiriamas darbų saugos specialistas;
 8. Daugybę kitų saugos ir sveikatos klausimų.

***Papildomą informaciją (esant tokiam poreikiui) apie saugos dokumentų įmonei sudėtį, užsakymą galite rasite paspaudę čia.

 
 
0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.