DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖMS

Darbo saugos reikalavimaiMūsų tikslas yra informuoti jus kokie yra darbo saugos reikalavimai įmonėms ir aprūpinti visais privalomais dokumentais darbų saugos bei gaisrinės saugos srityse. Ruošiame dokumentų paketus, kad būtų užtikrinti darbo saugos reikalavimai įmonėje. Taip pat ruošiama dokumentacija papildomam įmonės apsidraudimui, tokiam kaip nelaimingo atsitikimo darbe arba pakeliui į darbą ar iš darbo. Paruošta dokumentacija taip pat padės spręsti teisinius konfliktus su darbuotojais ir kt.

Vadovaudamasi LR darbo kodeksu, Saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais teisės aktais, kiekviena įmonė, turinti bent 1 darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, privalo laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų. Pagrindiniai reikalavimai įmonėms yra:

  • Darbo saugos, gaisrinės saugos institucijų, kitos dokumentacijos patvirtinimas. Patvirtinus saugos dokumentaciją darbuotojai privalo būti instruktuoti bei apmokyti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais

  • Darbdavių ir kitų atsakingų asmenų apmokymas ir atestavimas t.y. darbdaviui ir paskirtiems atsakingiems asmenims už darbo ir gaisrinę saugą yra privaloma turėti darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimus

  • Visų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas turi būti atliktas

MŪSŲ DARBO SAUGOS PASLAUGŲ KAINODARA

Visoms įmonėms, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir pareigybių skaičiaus (faktoriai darbo saugos dokumentacijos kiekiui) saugos dokumentų kainos yra vienodos. Mes neturime jokio tikslo ruošti kuo daugiau dokumentų tam, kad būtų sukelta bendra dokumentacijos kaina.

Šiuose skyriuose pateikiami pagrindiniai darbo saugos reikalavimai, kurių daugelis ir iki šiol nežino. Suprantant kaip viskas saugos ir sveikatos srityje veikia gali jums sutaupyti nemažai pinigų perkant darbų saugos srities paslaugas pas mus.

Taip pat mes pateikiame nuorodas į pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugos ir gaisrinės saugos sritis įmonėse.

Mes nuolat domimės ir sekame saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų pasikeitimus, kuriuos pateikiame šiame puslapyje. Visada esame susipažinę su naujausiais pakitimais, todėl galime pasiūlyti aukštos kokybės dokumentaciją jūsų įmonei, kuri atitinka naujausius pasikeitimus. Kreipkitės į mūsų specialistus apačioje esančiais kontaktais ir mes išspręsime jūsų saugos reikalavimų laikymąsi.