SAUGOS IR SVEIKATOS PAŽEIDIMAI IR TRŪKUMAI BEI REIKALAVIMAI

Šiame puslapyje pateikiame LR Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių nustatyti saugos ir sveikatos pažeidimai ir trūkumai įmonėms. Juos apibendrinome iš savo klientų, kuriuos atstovavome sprendžant šiuos trūkumus. 

Įvairūs saugos ir sveikatos pažeidimai ir trūkumai

Saugos ir sveikatos pažeidimai ir trūkumai gali sukelti pavojų darbo vietose. Įmonėse įstaigose ar organizacijose norint išvengti pavojų yra būtini šių pažeidimų ir trūkumų sprendimai. 

Eil. nr.

Pažeidimas

Sprendimas

1.

Inspektavimo metu nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, neužtikrino, kad darbuotojams išduodamos asmeninės kvėpavimo apsaugos priemonės atitiktų Reglamento 2016/425 nustatytus reikalavimus konstrukcijai ir gamybai bei apsaugotų darbuotojus nuo darbo aplinkos biologinių veiksnių keliamos rizikos.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnis, 2 dalis.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-33, p.7. 7.13, 7.2, 7.1, 7.3.1, 7.3.2

Pirminio etapo metu reikia atlikti rizikos vertinimą, parenkant asmenines apsaugos priemones ir nustatyti kokių priemonių darbuotojams reikėtų. Įsigyjant asmenines apsaugos priemones, reikėtų užtikrinti, kad jos atitiktų LR Teisės aktų reikalavimus, paprastai tariant turi turėti „CE“ ženklinimą.

Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo ir apskaitos dokumentaciją galima įsigyti ČIA.

Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

2.

Inspektavimo metu nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo neužtikrino, kad būtų vykdoma nemokamai išduotų asmeninių apsaugos priemonių apskaita.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnis, 2 dalis.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-33, p.7. 7.17

Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo ir apskaitos dokumentaciją galima įsigyti ČIA.

Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

3.

Nustatyti darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarką ir organizuoti darbuotojų mokymą.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 25 str.1 d. 6 p.

Privaloma nustatyti darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarką ir organizuoti darbuotojų mokymą.

Šią paslaugą galite įsigyti ČIA.

4.

Paženklinti pavojingas zonas.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 25 straipsnis.

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai p. 15.1 p.

Pavojingos zonos privalo būti paženklintos.

Plačiau:

ČIA

5.

Aprūpinti darbuotojus tinkamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

25 str.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. p.7.13

Privaloma aprūpinti visus darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis o darbuotojai privalo jas naudoti.

Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo ir apskaitos dokumentaciją galima įsigyti ČIA.

6.

Parengti evakavimo planus ir supažindinti su jais darbuotojus. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 22 str. 2 d.

Visos darbinės patalpos privalo turėti evakuacinius planus, su kuriais darbuotojai būtų susipažinę.

Plačiau, ČIA.

7.

Darbo vietose nustatyti naudojamos, ar galinčios susidaryti, pavojingos cheminės medžiagos

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 25 str.

DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO CHEMINIŲ VEIKSNIŲ DARBE NUOSTATAI 11 p.

Būtina pildyti apsaugos nuo sprogimo dokumentą, būtina tinkamai paženklinti.

Prašome susisiekti, parengsime jums šį dokumentą. 

8.

Užtikrinti darbo įrenginių nuolatinę priežiūrą gamintojo naudojimo dokumentuose nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 16 str.

DARBO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO BENDRIEJI NUOSTATAI 11 p.

Reikia vadovautis naudojamų įrenginių techninėmis dokumentacijomis.

9.

Organizuoti darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime, kai įmonėje nėra darbuotojų atstovų. Duomenys apie darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai paskelbti viešai visiems įmonės darbuotojams.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 13 str. 4 d.

Darbuotojų atstovų rinkimų dokumentaciją galite įsigyti ČIA

Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

10.

Paskirti įmonėje žmogų, į kurį gali kreiptis darbuotojas, patyręs bauginimą, smurtą pagalbai. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

25 str.

PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO METODINIAI NURODYMAI

3.5 p.

Kiekvienoje įmonėje privaloma paskirti atsakingą asmenį, į kurį galėtų kreiptis darbuotojai patyrę smurtą.

Plačiau ČIA.

11.

Atlikus patikrinimų nustatyta, kad išduota paskyra leidimas stogo dengimo darbams nekonkreti ir išduodama ilgam terminui, todėl joje nenurodoma, kaip konkrečiai atlikti darbą konkrečioje pavojingoje zonoje, nenurodoma kas turi numatyti ir įrengti saugos diržų prisirišimo budus ir vietas.

Pažeista

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 11 p .

Rekomenduojame kreiptis į mūsų įmonę, mes suteiksime visas reikiamas paskyrų leidimų formas ir pakonsultuosime.

12.

Patikrinimo metu nustatyta, kad darbuotojas dirbo nepasitikrinęs sveikatos. Įmonės vadovas nekontroliuoja ir neužtikrina, kad visi darbuotojai dirbtų pasitikrinę sveikatą.

Pažeista.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 821 straipsnio 1 dalis

Visi darbuotojai privalo profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ne rečiau kaip kas 2 metus.

13.

Patikrinimo metu sandėliavimo patalpose, nėra užtikrinta vidaus transporto priemonių eismo tvarka, t. y. nenustatytos ir nepaženklintos transporto priemonių (išsikrovimo/pasikrovimo), sandėliavimo vietos ir pėsčiųjų (darbuotojų) judėjimo zonos bei kryptys. Taip pat neįdiegtos techninės ir/ar organizacinės saugos priemonės, padedančios matyti bei įvertinti situaciją eismo dalyviui patenkant į nematomą (pavojingą) zoną (pvz. sferinių, kampinio matymo) veidrodžių įrengimas bei atitinkamų saugos ženklų išdėstymas pavojingose zonose, reikalavimas sulėtinti transporto priemonių greitį ir naudoti garso signalus įvažiuojant į už kampo esančią zoną ar kt).

Pažeista:

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys. Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų, patv. 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233, 28 punktas.

Įmonėje privaloma būti pasitvirtinus visas reikiamas saugos ir sveikatos prevencijos tvarkas, įskaitant transporto priemonių judėjimo tvarką, kurią galite įsigyti ČIA.

Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

14.

Patikrinimo metu nustatyta, kad įmonės darbuotojai nėra pilnai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Veikiančių rizikos veiksniu vertinimas, parenkant asmenines apsaugos priemones, atliktas neatsižvelgus i visus rizikos veiksnius (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis medžiagomis ir kt.).

Pažeista: Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis;

Darbuotoju aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatą, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. sakymu Nr. Al -331 (aktuali redakcija 2018 m.), 7 punktas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Visus darbuotojus privaloma aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, o darbuotojai privalo jas naudoti viso darbo metu.

Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo ir apskaitos dokumentaciją galima įsigyti ČIA.

Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

Jei iškilo klausimų maloniai jus pakonsultuosime telefonu arba el. paštu, kontaktai nurodyti viršuje. Kreipkitės į mūsų įmonę ir mes nustatysime ko būtent reikia jūsų įmonei ir tai parengsime. Visas jums svarbias paslaugas susijusias su gaisrine, civiline ir darbų sauga galite įsigyti mūsų parduotuvėje kairėje pusėje. Neretai šios paslaugos yra apjungiamos ir ruošiamos kartų kaip darbų ir gaisrinės saugos dokumentų paketas.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.