DARBŲ SAUGOS, GAISRINĖS SAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS DOKUMENTAI ĮMONĖMS

   Saugos dokumentai įmonėms yra privalomi visiems juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems samdomų darbuotojų. Saugos dokumentai įmoneiPateikiame pilną dokumentų sąrašą, kuris paprastai yra privalomas įmonėms (kiekvienas punktas gali turėti keletą dokumentų). Darbų saugos dokumentai įmonėje taip pat yra sudaromi priklausomai nuo įmonės tipo, atliekamų darbų, darbuotojų skaičiaus ir kitų faktorių. Gaisrinės saugos dokumentacija įmonei priklauso nuo atliekamų darbų, patalpų tipo. Taip pat kai kuriais atvejais ir darbuotojų skaičiaus (pvz. veiksmų kilus gaisrui planas).

Saugos dokumentų įmonėms klasifikacija

   Pateikiame sąrašą saugos dokumentų įmonei, kurie yra dažniausiai naudojami. Ieškant konkretaus įstatymo, kuris reglamentuotų kokie yra privalomi dokumentai tam tikrai įmonei – nėra. Šių saugos dokumentų įmonėms sudėtis yra nustatoma apibendrinus daugybę saugos ir sveikatos įstatymų, pagal kuriuos yra privaloma tam tikra veiksmų tvarka kiekvienai įmonei. Orientuoti ir detalūs sąrašai pateikiami pagal įmonės veiklas ir darbuotojų skaičių, mūsų el. paslaugų parduotuvėje, skiltyje „DARBŲ, GAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ KOMPLEKTO RENGIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS”.

Pavyzdinis saugos dokumentų sąrašas įmonėms:

 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (rengiamos tam tikriems darbams, dirbant su tam tikra įranga, dirbant tam tikrose pareigose) pvz. Administracijos darbuotojo, atliekančio krovos darbus, suvirinimo darbų, dirbant kampiniu šlifavimo-pjovimo įrankiu ir kt.;
 2. Gaisrinės saugos instrukcijos (pvz. Bendroji gaisrinės saugos instrukcija, sandėlio patalpų gaisrinės saugos instrukcija, ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, administracinių patalpų gaisrinės saugos instrukcija ir kt.) – klaidinga nuomonė jog šios instrukcijos privalomos tik turint patalpas (bendroji gaisrinės saugos instrukcija privaloma visoms įmonėms);
 3. Pareiginės instrukcijos (neprivalomos privačioms įmonėms, tačiau rengiamos esant tokiam poreikiui);
 4. Tarnybos modulio steigimas įmonėje (tarnybos nuostatai, įsakymai);
 5. Instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka;
 6. Mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka;
 7. Darbuotojų instruktavimų ir mokymų gaisrinės saugos klausimais tvarka;
 8. Incidentų tyrimų, registravimų tvarka;
 9. Darbo tvarkos taisyklės;
 10. Neblaivumo darbe prevencinės priemonės (įsakymai, tvarkos, nustatymo aktai ir kt.);
 11. Prevencinės priemonės prieš priekabiavimą, smurtą ir bauginimą darbe (Prieš priekabiavimą ir smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonių tvarkos; atmintinė darbuotojams  psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui; atsakingų asmenų priekabiavimo, smurto ir bauginimo prevencijai įmonėje paskyrimo įsakymai);
 12. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka;
 13. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų kontrolės ir informavimo įmonėje tvarka;
 14. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulio steigimas (komiteto nuostatai, komiteto narių rinkimai, komiteto steigimo dokumentacija);
 15. Darbo tarybos rinkimų modulis (darbo tarybos rinkimo tvarka, darbo tarybos rinkimų įsakymai, protokolai, darbo tarybos narių rinkimo balsavimo biuleteniai) (privaloma kai dirba 20 ir daugiau darbuotojų);
 16. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (privaloma kai dirba 50 ir daugiau darbuotojų);
 17. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (privaloma kai dirba 50 ir daugiau darbuotojų);
 18. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka (privaloma kai dirba 20 ir daugiau darbuotojų);
 19. Darbuotojų patikėtinio rinkimų modulis (darbuotojų atstovų tvarkos aprašas; darbuotojų atstovų tvarkos aprašas; darbuotojų atstovų rinkimų dokumentacija);
 20. Darbų saugos pavojingų darbų atlikimo neformalūs mokymai (mokymo programos, protokolai/pažymėjimai, testai, įsakymai). Pvz. krovinių tvarkymas rankomis ir kitos programos (2020-05-01 pavojingų darbų sąrašas panaikintas, tačiau rekomenduojame mokymus ir toliau naudoti);
 21. Gaisrinės saugos darbuotojų privalomieji 3 val. trukmės mokymai (mokymo programos, atestavimo protokolai/pažymėjimai, testai, įsakymai);
 22. Transporto judėjimo tvarka;
 23. Kopėčių ir kitų paaukštinimo priemonių naudojimo ir tikrinimo tvarka ir žurnalo forma;
 24. Darbuotojų sveikatos tikrinimo sąrašas ir grafikas;
 25. Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) išdavimo dokumentacija (AAP sąrašas; AAP išdavimo/grąžinimo kortelės; rizikų vertinimo parenkant AAP kortelės);
 26. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo tvarka;
 27. COVID-19 prevencijos dokumentacija (COVID-19 prevencinių veiksmų planas, užkrečiamų ligų prevencijos tvarka ir kt.);
 28. Nuotolinio darbo organizavimo tvarka, darbuotojo sutikimo dirbti nuotoliniu būdu forma, įsakymas;
 29. Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos dokumentai: informavimo ir saugos organizavimo įmonėje tvarka;darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų kontrolės ir informavimo įmonėje tvarka; nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos kontrolės tvarka;
 30. Civilinės saugos dokumentacija: Civilinės saugos įvadinė instrukcija, civilinės saugos darbuotojų apmokymo protokolas, mokymo asmenų paskyrimo ir dokumentų tvirtinimo įsakymai.
 31. Darbų saugos, gaisrinės saugos, darbuotojų supažindinimų žurnalų formos;
 32. Darbuotojų supažindinimo su saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos dokumentais žurnalų forma;
   Tam tikri dokumentai (instrukcijos, tvarkos ir kt.) yra rengiami įsigilinus ir jūsų įmonės veiklą pvz. administracinių darbų įmonei nėra rengiami tokie dokumentai kaip kopėčių patikros, apsaugos priemonių išdavimas ir kt.
 

Saugos dokumentų įmonėms rengimo paslaugos įmonėms

   Tai yra pagrindinė ruošiama saugos dokumentacija įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms. Detalus dokumentų sąrašas paaiškėja gavus tikslią informaciją apie jūsų įmonėje atliekamus darbus, įrangą, darbuotojų skaičių, pareigybes. Kad pateiktume pilną detalų ruošiamų dokumentų pasiūlymą pageidautina, kad užpildytumėte mūsų saugos dokumentų ruošimo anketą. Visi dokumentai yra ruošiami vadovaujantis naujausiais teisės aktais. Saugos dokumentacija įmonei ruošiama darbo teisės, gaisrinės saugos specialistų, turinčių šios srities atestavimus, nuolat keliantys kvalifikacijas. Saugos reikalavimus įmonėms nustato teisės aktai ir jų įgyvendinimą kontroliuojančios institucijos t.y. LR valstybinė darbo inspekcija ir priešgaisrinė ir gelbėjimosi tarnyba.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.