GAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMAS ĮMONIŲ VADOVAMS

   Įmonių vadovai ir atsakingi asmenys įsigyti GAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMĄ GALI PASPAUDĘ ANT ŠIOS NUORODOS. 

    Gaisrinės saugos pažymėjimas įmonės vadovams išduodamas baigusiems gaisrinės saugos mokymus ir išlaikius egzaminą. Atliekame gaisrinės saugos mokymus ir atestavimus bei išduodame gaisrinės saugos pažymėjimus įmonių vadovams ir atsakingiems asmenims. Gaisrinės saugos pažymėjimas yra privalomas kiekvienos įmonės vadovui ar atsakingam asmeniui už gaisrinę saugą įmonėje vadovaujantis gaisrinės saugos taisyklėmis. Pažymėjimo būtinumą reglamentuoja šių taisyklių 11 str. Gaisrinės saugos mokymai atsakingiems asmenims susidaro iš 8 val. trukmės mokymų, kurių pagrindiniai aspektai yra pateikti žemiau. Programos pavadinimas: Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos.

Mokymo programa – išduodamas gaisrinės saugos pažymėjimas

 1. Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys;Priešgaisrinės saugos pažymėjimas
 2. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, priešgaisrinės saugos įstatymas ir kt.);
 3. Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, bendrieji reikalavimai patalpoms;
 4. Priešgaisrinė įranga;
 5. Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui;
 6. Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 7. Praktiniai gaisrinės saugos mokymai: gaisrinės įrangos naudojimas, avarinių tarnybų pasitikimas ir kt.
Tai yra pagrindiniai mokymo programos aspektai, po mokymų ir atestavimo baigimo yra išduodamas priešgaisrinės saugos pažymėjimas.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS GAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMUI

   Gaisrinės saugos pažymėjimo mokymo programa įmonės vadovams ar atsakingiems asmenims reglamentuota įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programa. Vadovų ir atsakingų asmenų mokymo būtinumą reglamentuoja bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Šių taisyklių 11 str. numato, kad:
11. Įmonės, įstaigos, organizacijos, … vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą…

Užsisakykite kitas mūsų paslaugas paspaudę šią nuorodą arba susisiekite apačioje esančiais kontaktais.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.