GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

   Vadovaujantis LR teisės aktais, darbuotojams privalo būti suteiktos saugios ir sveikatai nekenksmingos sąlygos ir jei privalo būti apsaugoti nuo bet kokio rizikos pavojaus ir turi žinoti kaip elgtis esant avarinei situacijai, gaisrui ir kt. Tuo tikslu yra rengiamos gaisrinės saugos instrukcijos ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas. Šie dokumentai yra reglamentuoti kaip prievolė darbdaviams, darbdavius atstovaujantiems asmenims, kuriuos yra privaloma parengti ir naudoti įmonėje tam tikru įstatymu numatyti periodiškumu. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis šią tvarką, gaisrinės saugos instrukcijų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planų sandarą yra bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

   Šios instrukcijos dažniausiai yra rengiamos tam tikroms patalpoms pvz. administracinių patalpų gaisrinės saugos instrukcija, sandėlio patalpų gaisrinės saugos instrukcija ir kt. Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planasPriešgaisrinės saugos instrukcijos taip pat gali būti rengiamos tam tikriems darbams pvz. ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija ir kt. Gaisrinės saugos instrukcijos yra įforminamos į gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalus, kurie gali būti laisvos formos ir viename lape (neprivalo būti realus žurnalas).

Koks yra gaisrinės saugos instrukcijų galiojimas ir kada reikėtų atsinaujinti?

   Gaisrinės saugos instrukcijos paprastai galioja tol, kol nėra keičiami teisės aktai, reglamentuojantys gaisrinę saugą. Naujausi gaisrinės saugos pakeitimai įsigaliojo 2019-05-01 dieną, po šios datos yra privaloma peržiūrėti ir atsinaujinti gaisrinės saugos instrukcijas, kadangi dalis jų bus negaliojančios dėl pasikeitusio teisės akto.

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

   Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje rengiamas pagal bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 2 priedo reikalavimus:

 1. Planą tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas
 2. -Plane privalo būti numatyta:
 3. Informacija ugniagesiams renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, vandens telkinio ir kt.;
 4. Elektros energijos išjungimas, kiti veiksmai, kurie padėtų sustabdyti gaisro plitimą;
 5. Automatinių gaisro gesinimo sistemų informacija;
 6. Žmonių, gesinančių gaisrą, apsauga nuo galimo pavojaus;
 7. Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, inventoriaus apsauga ir evakavimas;
 8. Veiksmų tvarka telkiant pagalbą, gesinimo priemonių ir technikos panaudojimo galimybės;
 9. Darbuotojų ir atsakingų asmenų veiksmų seka.

   Veiksmų kilus gaisrui plane eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į įmonės objekto specifiką. Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas paprastai pritaikomas kiekvienai įmonei individualiai, kartais užtenka visai paprasto veiksmų kilus gaisrui plano, o kartais jis sudėtingėja (priklausomai nuo įmonės dydžio, patalpų sudėtingumo ir kt.). 

Kaip įsigyti gaisrinės saugos instrukcijas ir veiksmų kilus gaisrui planą įmonei?

   Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą galime priderinti jūsų įmonei kartu su mūsų rengiamais kitais gaisrinės saugos dokumentais ir instrukcijomis užsakius mūsų saugos dokumentų paketo rengimo paslaugas. Supaprastintą veiksmų kilus gaisrui planą, kartu su gaisrinės saugos instrukcijomis ir kitais įmonei privalomais dokumentais galite įsigyti ČIA.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Nuolaidos kodai
   qpe6dmaz Gauti 20% nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.