DARBO SAUGOS PAKEITIMAI – NAUJASIS DARBO KODEKSAS 2017

        Atsižvelgiant į tai, jog LR Prezidentė 2017-06-15 galutinai patvirtino naująjį darbo kodeksą atliekame atnaujinimus. Kadangi nuo 2017-07-01 yra nemažas kiekis saugos įstatymų punktų, kurie keičiasi. Dalis įmonėse turimos patvirtintos saugos nustojo galioti nuo 2017-07-01, įsigaliojus naujajam darbo kodeksui, būtini atlikti darbo saugos pakeitimai. Naujojo darbo kodekso pakeitimai įpareigoja įmonių vadovus atnaujinti esamą saugos dokumentaciją. Mes atliekame saugos dokumentacijos atnaujinimus pagal naujausius įstatymus. Įsigaliojus naujajam darbo kodeksui yra pridedama nemažai naujų reikalavimų, tvarkų ir kt. Pvz. darbo tarybos rinkimų modulis, darbuotojų atstovų rinkimai, ir kt.

Dirbame vadovaujantis naujausiais teisės aktais, naujausi darbo saugos pakeitimai.

Susisiekite su mūsų įmonės nurodytais kontaktais, mes jums pateiksime pasiūlymą jūsų saugos dokumentacijai atnaujinti esant naujajam darbo kodeksui nuo 2017-07-01. Papildomai konsultuosime jus aktualiais saugos darbe klausimais.

Naujai įsigaliojusias tvarkas taip pat saugos dokumentacijas, kurios ruošiamos ir naujinamos nustato naujasis darbo kodeksas 2017.

Naujasis darbo kodeksas liečia šiuos saugos ir sveikatos dokumentus, kurie yra paveikti. Dokumentaciją reikia paruošti/atsinaujinti visoms įmonėms, turinčioms dirbančių darbuotojų:

  • Darbo tvarkos taisyklės
  • Darbo tarybos rinkimų modulis (įsakymai, tarybos skyrimo tvarka ir kt.) – kai darbuotojų skaičius viršija 19Darbo saugos pakeitimai - sauga svarbiausia
  • Neblaivumo prevencijos modulis (įsakymai, tvarkos)
  • Mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka
  • Darbuotojų atstovų tvarkos aprašas (funkcijos, teisės ir kt.)
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka – dirbantiems su kompiuteriais
  • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika – kai darbuotojų skaičius viršija 49
  • Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka – kai darbuotojų skaičius viršija 49
  • Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka – kai darbuotojų skaičius viršija 19

*Darbuotojus yra privaloma pasirašytinai supažindinti su naujai įsigaliojusiomis tvarkomis.

Saugos dokumentacijos atnaujinimas atnaujinimo procedūra yra paprasta:

1. Mes atsiunčiame jums saugos dokumentų ruošimo anketą, kurią jūs užpildote ir siunčiate mums
2. Mes paruošiame jums atnaujintą saugos dokumentaciją, kurią jums perduodame pilnai užpildytą. Dokumentuose bus nurodytos datos, tvirtinantys asmenys ir kt. + pridedame darbuotojų supažindinimo formą
3. Prieš dokumentų ruošimą esant poreikiui vykstame pas jus į įmonę atlikti saugos dokumentų auditui